Utskottet uppvaktades om rovdjurspropositionen

Riksdagens jordbruksutskott tog på måndagen emot fem uppvaktningar om regeringens rovdjursproposition. Om drygt tre veckor ska utskottet ta ställning i frågan och en månad senare är det troligen dags för riksdagsbeslut.

– Det här är en normal tågordning. Utskottet brukar samlas för en första genomgång och ta emot uppvaktningar. I ett senare skede tar vi ställning till propositionen och eventuella tilläggsförslag eller förändringar, säger riksdagsmannen Bengt-Anders Johansson, moderaternas jaktpolitiske talesman.
De fem delegationerna bestod av en grupp där Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden ingick. De fyra andra grupperna utgjordes av De 5 stora, Lantbrukarnas riksförbund, Jägareförbundet och Samernas riksförbund.

Allsidig belysning
Enligt Johansson handlade det i hög grad om kända ståndpunkter och han bedömer att de fem delegationerna har gett frågan en allsidig belysning.
Från bevarandesidan (Naturskyddsföreningen, WWF och Rovdjursföreningen) framfördes att propositionen tagit intryck av en mycket liten minoritet rovdjursmotståndare samt att man avser att anmäla regeringen till EU eftersom propositionen bryter mot art- och habitatdirektivet. Jägareförbundet välkomnade däremot propositionen. Gemensamt hos dessa båda organisationer är att båda motsatter sig import av utländska vargar.

Rätten att freda tamdjur
LRF tryckte hårt på att regeringen bör lyssna på landsbygdsbefolkningen.
– Bland annat påpekade de vikten av att människor får freda sina tamdjur utan att djurägaren omedelbart blir behandlade som misstänkta brottslingar, berättar Johansson.
Samerna meddelade att det fanns noll tolerans för varg inom renbetesområdet, samt att det förlorade värdet på grund av dagens rovdjurstryck är omkring 137 miljoner. Rovdjuren beräknas döda mellan 45 000 och 60 000 renar årligen.

Ingen bred uppgörelse
Till Nya Wermlands-Tidningen säger utskottledamoten Erik A Eriksson (C) efter mötet:
– Det är på tiden att det införs möjlighet till skyddsjakt, men det har tagit för lång tid. Vi hade dock trott på att även Socialdemokraterna skulle stödja propositionen och få en bredare uppgörelse, men så verkar det tyvärr inte bli.
Utskottet samlas igen 24 september för att ta ställning till propositionen. Förhoppningen är att frågan hamnar i riksdagen 21 oktober.