De känslomässiga banden mellan hund och människa är studerade.
Foto: Arkivbild De känslomässiga banden mellan hund och människa är studerade.

Vad gör ensamma hundar?

Hur fungerar den känslomässiga relationen mellan människa och hund? Är det möjligt att utvärdera om vissa hundägare har en närmare relation till sin hund än andra? Och vad gör egentligen hunden när den lämnas ensam? Husdjursagronomen Therese Rehn har forskat kring dessa frågeställningar och presenterar sina rön i en licentiatavhandling vid SLU.

Människan påverkas stort av hundar. Det är viktigt för hur vi håller våra hundar att vi förstår det känslomässiga bandet mellan hund och människa. Hundarnas välfärd påverkas även av de vardagliga interaktionerna.

– Ökad kunskap och förståelse för olika typer av hund-ägare-förhållanden och vad som karaktäriserar dessa, skulle kunna hjälpa till att identifiera de orsaker till konflikter i relationen som kan ligga bakom beteendeproblem, säger Therese Rehn.
Liknas vid banden mellan barn och föräldrar
För att utvärdera relationen mellan hund och ägare behöver man pålitliga mätmetoder. Ainsworth’s Strange Situation Procedure (ASSP)är ett test som utformats för att undersöka bandet mellan små barn (ett-två år gamla) och deras föräldrar.
– Detta test har tidigare använts i flera studier för att värdera relationen mellan hundar och deras ägare, då bandet mellan hund och ägare har liknats vid bandet mellan ett barn och dess förälder, säger Therese Rehn.
Vad gör ensamma hundar?
För att två individer ska kunna kallas känslomässigt bundna till varandra är ett av kriterierna att de känner obehag vid en ofrivillig separation. I dagens samhälle skulle det kunna orsaka problem för hundarna eftersom vi oftast inte kan vara tillsammans med hunden hela dagarna.
Therese Rehn studerade hur hundar, som inte lider av separationsångest, påverkas av hur länge de lämnas ensamma hemma.
Studien visade att hundarna inte gjorde något alls under större delen av tiden (92-97 procent). Deras beteende förändrades inte heller över tiden.
Ville ha mer uppmärksamhet
Det som skilde beteendet åt var hur länge hundarna lämnat ensamma. När ägaren kom hem efter en längre tid, två till fyra timmar jämfört med 30 minuter, var hundarna mera aktiva och uppmärksamma vid återseendet.
De skakade mer på sig och slickade sig om munnen när det varit ensamma en längre stund. De viftade också mer på svansen och sökte kontakt mer, oavsett hur ägaren betedde sig.
– Resultaten från båda studierna antyder att svansviftning, att slicka sig om munnen och att skaka på kroppen kan fungera som indikatorer på positiva känslotillstånd hos hund. Detta bör beaktas i ytterligare forskning om känslor hos djur, säger Therese Rehn.