Borgerliga företrädare varnar för att det antagna vapendirektivet i EU kan bli ett vapen för att ändå klämma åt legala vapenägare i Sverige. Dessutom står det redan nu klart att skytten på bilden kommer att råka illa ut om polisen upptäcker att magasinet rymmer mer än tio patroner.
Borgerliga företrädare varnar för att det antagna vapendirektivet i EU kan bli ett vapen för att ändå klämma åt legala vapenägare i Sverige. Dessutom står det redan nu klart att skytten på bilden kommer att råka illa ut om polisen upptäcker att magasinet rymmer mer än tio patroner.

Vapendirektivet antaget i EU

Direktivet kan användas som vapen mot vapenägare

(UPPDATERAD) Strax före klockan 13 idag stod det klart att det mildare kompromissförslaget för ett nytt vapendirektiv i EU vann i EU-parlamentet med röstsiffrorna 491 för och 178 mot. Av totalt 697 i EU-parlamentet avstod 28 från att rösta.
Flera varningsflaggor höjs för vad som händer när vapendirektivet ska tillämpas i Sverige. Inte ens moderata företrädare vågar tro på att regeringen inte använder EU-direktivet som vapen mot de legala vapenägarna i Sverige. Trots det röstade M-politikerna i EU-parlamentet för direktivet.

Redan före omröstningen stod det klart att de svenska borgerliga EU-parlamentarikerna ser helt olika på den nu godkända kompromissen.
Centerpartiets och Liberalernas ledamöter ser uppenbara risker med att polismyndigheten och regeringen använder direktivet för att införa hårdare regler än vad som är nödvändigt enligt direktivet. De stod på nej-sidan, men deras partigrupp är för liten i EU-parlamentet.
– Min tilltro till den nuvarande regeringens återhållsamhet är inte stor, sade Fredrick Federley (C) till TT före omröstningen.

Moderaterna röstade för vapendirektivet
Moderaterna valde att rösta ja för att hedra det kompromissförslag som moderaternas EU-parlamentariker Anna Maria Corazza Bildt förhandlat fram.
Enligt henne är det inte många förändringar som behövs för att Sverige ska leva upp till vapendirektivet.
– Jag är stolt att vi lyckats ta bort de delar som begränsade jägare och sportskyttar. Jag vill försäkra dem om att de kan fortsätta med att njuta av sina fritidsintressen, kungör Corazza Bildt i ett pressmeddelande.
– Vi ser inte att Sverige kommer att behöva göra några ändringar i vapenlagstiftningen som rör utfärdandet av licenser eller liknande som vanliga vapenägare kommer att märka av, sammanfattar Johan Gustafsson, som jobbar för den moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellner.
Sverige kommer att behöva ändra vissa regler för att genomföra direktivet, bland annat kring spårbarhet av vapen och att deaktiverade vapen inte ska kunna ändras tillbaka till den gamla funktionen igen. 

Höjer ändå varningsflaggan
Samtidigt höjer även Johan Gustafsson varningsflagg för att polisen och regeringen med vapendirektivet som vapen ändå kan jobba för att klämma åt legala vapenägare i Sverige.
– Det står nämligen Sverige fritt att införa mer restriktiv lagstiftning än vad EU kräver. Det har vi sett redan idag på många områden, när det gäller allt från vapenlagstiftning till miljöregler. Det råder ingen tvekan om att det finns de som vill se tuffare vapenlagstiftning i Sverige, varnar Johan Gustafsson.

Försökte få mentaltester av dem som ansöker om licens
Ett exempel på det är Miljöpartiets Bodil Valero, som krävde obligatoriska mentaltester som krav för vapenlicens när frågan behandlades i hennes EU-utskott, framhåller han.
– Det är tyvärr inte ovanligt att Sverige väljer att gå betydligt längre än vad EU kräver när direktiv ska genomföras i svensk lagstiftning. Inte sällan med hänvisning till att EU kräver det, trots att inga andra länder tolkar EU:s regler så, tillägger Johan Gustafsson.

Inga femårslicenser för jaktvapen
Johan Gustafsson tolkar inte vapendirektivet som att svenska jägare behöver bekymra sig över att det måste införas femåriga licenser, som skyttar med enhansvapen redan drabbats av sedan flera år tillbaka.
– Den nya skrivningen innebär inte att man som enskild vapenägare kommer tvingas söka ny licens var femte år, kommenterar Johan Gustafsson.
– Vi ser inget behov att Sverige skulle införa nya krav som går längre än vad EU kräver och förutsätter att regeringen inte försöker tidsbegränsa vapenlicenser eller lägga till andra nya krav när direktivet nu ska genomföras i Sverige. Om Socialdemokraterna försöker smyga in nya skärpningar av svensk vapenlagstiftning kommer vi att sätta stopp för det i riksdagen, lovar Johan Gustafsson.

Vapenlag i Sverige nästa år
När medlemsländerna godkänt överenskommelsen i april ska reglerna överföras till lag i EU-länderna någon gång under andra halvan av 2018.
Regeringen tillsätter snart en utredare som ska föreslå hur det ska gå till.
Inrikesminister Anders Ygeman (S) tror inte att de svenska vapenreglerna måste ändras på så många punkter.
– Vår ambition är att inte ställa till med förändringar som är onödigt betungande för legala vapenägare, säger Ygeman till TT.

Patronmagasin begränsas
Den dynamiska målskytten Pia Clerté konstaterar i sin tur att alla som har studsare med magasin som rymmer mer än tio patroner kommer att drabbas av vapendirektivet.
– Dessa magasin förbjuds om du inte har undantag som sportskytt. Påträffas du med ett magasin som rymmer för många patroner ryker alla vapenlicenser. Detta gäller även repeterstudsare, kommenterar hon.

Så här röstade de svenska EU-parlamentarikerna om vapendirektivet
Lars Adaktusson (KD), Fredrick Federley (C), Jasenko Selimovic (L), Peter Lundgren (SD) och Kristina Winberg (SD) röstade nej.
Christofer Fjellner (M) och Cecilia Wikstöm (L) var inte närvarande.
Resten (från MP, V, S, Fi och M) röstade för.