Sten Bergheden (M) frågar stadsråd och inrikesminister Anders Ygeman (S) om hans inställning till förslaget om förbud mot halvautomatiska vapen.
Foto: Montage / KANIN.studio / Shutterstock.com / Sveriges Riksdag Sten Bergheden (M) frågar stadsråd och inrikesminister Anders Ygeman (S) om hans inställning till förslaget om förbud mot halvautomatiska vapen.

Vapenfrågor till Ygeman från M

Riksdagsledamot Sten Bergheden (M) ställer en interpellation till stadsråd och inrikesminister Anders Ygeman (S) om hur han ser på EU-kommissionens förslag om skärpt vapendirektiv.
– Det är viktigt att regeringen tydligt sätter ner foten i EU och ser till att nya vapenlagar inte drabbar jägare, skyttar och samlare, säger Sten Bergheden (M).

I interpellationen lyfter Sten Bergheden (M) fram att det inte är jägare eller sportskyttar som orsakar terrordåd och att ett förbud mot halvautomatiska vapen innebär att man inte alltid kan utföra jakt på ett säkert sätt.
”Sverige har strikta regler för att få skaffa vapen, och vi har mycket hårda regler för att förvara vapnen på ett säkert sätt. Andra EU-länder har mindre strikta vapenlagar och ställer lättare krav både när det gäller vapenlicenser och förvaring. Rimligtvis är det där man ska åtgärda bristerna i stället för att jaga de svenska jakt- och skyttevapnen”, skriver Sten Bergheden (M) i interpellationen.

Efterlyser en konsekvensanalys
Han menar att det är nödvändigt att det görs en konsekvensanalys om EU-kommissionens förslag.
”Det är också anmärkningsvärt att EU-kommissionen lägger förslag som mest troligt kommer att begränsa vapnen för lagliga jägare, sportskyttar och samlare i stället för att aktivt ta fram förslag på hur man kan minska de olagliga vapnen i Europa,” skriver Sten Bergheden (M).

Vill ha svar på tre frågor
De frågor som Sten Bergheden vill ha svar på av Anders Ygeman är:
• Vad avser statsrådet att göra för att Sveriges jägare, sportskyttar och samlare inte ska drabbas av det nya vapendirektivet?
• Avser statsrådet att kräva en konsekvensanalys av de nya förslagen i vapendirektivet?
• Anser statsrådet att det behövs hårdare regler för Sveriges jägare, sportskyttar och samlare?