Foto: Ernst Henry Photography AB & Mostphotos Tony Gunnarsson, pressekreterare och sakkunnig trafiksäkerhet i Riksförbundet M Sverige.

Hallå där, Tony Gunnarsson…

Varför ogillar M Sverige vildsvin?

I annonser i sociala medier påstår Riksförbundet M Sverige att ”antalet vildsvin måste minskas”, trots att det är rådjur som är inblandade i flest viltolyckor och älgar som står för de värsta personskadorna.

Riksförbundet M Sverige

Har cirka 70 000 medlemmar och är Sveriges största konsumentorganisation för bilister.

Varför ogillar M Sverige vildsvin, Tony Gunnarsson, pressekreterare och sakkunnig trafiksäkerhet?

– Vi ogillar inte vildsvin. Vi är oroliga över utvecklingen som har skett sedan 1990-talet, då vildsvinsstammen har vuxit explosionsartat och tillkommit som en ny kategori i viltolycksstatistiken.

Men varför kör ni en annons om att antalet vildsvin måste minskas just nu? Stammen är ju på väg ner sedan några år.

– Det är jättepositivt. Vi har sett att trenden har vänt och att jägarna har fått nya verktyg och möjligheter. Vi vet också att de gör stora insatser för att minska antalet vildsvin. Det är vi glada för.

Av de 68 896 viltolyckor som ägde rum i Sverige förra året var vildsvin inblandade i endast 5 900 och rådjur i hela 49 694. Borde inte framför allt rådjursstammen minskas om man vill få ner antalet viltolyckor?

– Vildsvinen står för de dyraste och största fordonsskadorna. Rådjursstammen kan absolut behöva minskas lokalt och jägare runtom i landet gör fina insatser med till exempel tätortsnära jakt, som i Falu-modellen. Men rådjursstammen har man hanterat över tid, vildsvin är ett mer nytt fenomen i denna storleksordning och där anser vi att man bör göra mer för att minska skadorna.

Älgar blev påkörda vid 6 158 tillfällen under 2023. I de fallen är ju risken för svåra personskador större än vid viltolyckor med vildsvin. Vad tycker M Sverige om det?

– Som med alla viltslag får man väga nyttor mot skador.

Så älgen är mer värd än vildsvinet?

– Ja, jag tror nog att både hos befolkningen i stort och i jägarkåren är älgen högt skattad. Vi upplever att det bland våra medlemmar finns en tilltro till nuvarande älgförvaltning, men att man är missnöjda med det stora antalet vildsvin.

M Sverige har tidigare gått ut med att det borde införas skottpeng på vildsvin. Hur stor vildsvinsstam vore lagom i Sverige, enligt er?

– Vi sätter inga tal, men är positiva till att jägarna får bättre incitament till jakt, liksom bättre verktyg, som möjligheten till mörkersikte. I början av 1990-talet fanns det några hundratal vildsvin i landet. För några år sedan uppskattades stammen till 300 000 djur, lågt räknat. Någonstans däremellan vore lagom. Vi hoppas att antalet fortsätter neråt en bit till och att politikerna ska peka ut en viljeriktning.