Foto: Länsstyrelsen i Dalarna Personal från länsstyrelsen filmade på långt avstånd när den oskygga vargen i onsdags dödade en get.

Varg avlivad på fäbod i Dalarna

I morse sköts en varg på en fäbod öster om Orsa. Länsstyrelsen beslutade på eget initiativ om skyddsjakt på vargen efter att den vid flera tillfällen under den senaste tiden har dödat tamdjur på fäboden.

Djurägaren kontaktade länsstyrelsen den 15 augusti, då en tacka hade blivit vargdödad. Vid besiktningen saknades dessutom tre tackor.

Två dagar senare då länsstyrelsen besökte fäboden hittades ytterligare en tacka död. Dessutom fick besökare vid fäboden, djurägaren och länsstyrelsens personal se hur en varg angrep en get 250 meter från dem, vilket en person från länsstyrelsen filmade och fotograferade.

En stund senare såg djurägaren att det var en varg bland djuren och att den åt på ett får, vilket också en besökare bevittnade. Trots att de försökte skrämma bort vargen med ljud och rörelser verkade den oberörd.

Gick inte att skrämma

Dagen efter, det vill säga i går, kontaktade den oroliga djurägaren återigen i länsstyrelsen. Vargen hade då, vid två tillfällen som ägaren och andra människor hade sett, dödat djur dagtid och inte gått att skrämma bort.

Förebyggande åtgärder diskuterades, men länsstyrelsen bedömde att sådan varken var lämpliga eller möjliga. Bland annat för att en väg korsar gården. Och under eftermiddagen beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt.

Länsstyrelsen bedömer med den dokumentation som finns att risken för ytterligare skador är mycket stor”, går att läsa i beslutet.

Fälldes på fäboden

Jaktområdet var begränsat till en yta alldeles vid fäboden och när vargen vid niotiden i morse kom in på fäboden kunde den skjutas. En anställd på länsstyrelsen var utsedd till jaktledare.