Varg halverar norska markägares intäkter för älg i norske forskaren Geir-Harald Strands räkneexempel.
Foto: Shutterstock, fotomontage Varg halverar norska markägares intäkter för älg i norske forskaren Geir-Harald Strands räkneexempel.

Varg halverar norska älgintäkter

Den som har varg på sina marker kan vara tvungen räkna med stor reduktion av sina intäkter från älgjakten. I Norge finns områden där vargen halverat älgintäkterna.

Det är Geir-Harald Strand, forskningsledare vid Nibio, Norsk instiutt for Bioökonomi som presenterar dessa siffror.
Han utgår från norska forskningsresultat som visar att en vargflock eller ett vargpar kan ta uppemot 140 älgar per år.

Räkneexempel från Östfold
Strand har sedan tagit fram räkenskaper från sex stora markägare i Östfold, där det finns mycket varg.
Intäkterna har nära halverats från 1 038 000 norska kronor 2011 till 539 000 norska kronor 2015.
Strand påpekar att hans urval inte är representativt och att det förvisso också kan finnas andra orsaker till att älgbestånden minskar. Men de markägare som förlorat mycket pengar på utebliven älgjakt samt till uthyrning av bostäder till jägarna finns faktiskt i ett område med mycket varg. 

Vem betalar?
Geir-Harald Strands uträkningar är framtagna för att belysa situationen.
Nu ställer han en fråga i en krönika som publicerat i både norska Bondebladet och Dagens Naeringsliv: Är markägaren eller staten som ska betala för förlusterna på grund av att man vill ha varg i Norge.
Siffrorna Strand har tagit fram innebär en årlig förlust på 15 miljoner norska kronor för samtliga markägare i Östfold.