Danmarks Jæegerforbund tycker att vargen har en naturlig plats i Danmark.
Foto: hecke61 / Shutterstock.com Danmarks Jæegerforbund tycker att vargen har en naturlig plats i Danmark.

Varg-ja från danska jägarförbundet

Danmarks Jaegerforbund anser att vargen hör hemma naturligt i Danmark. Det meddelar jägarförbundet sedan beskedet kom att landet snart kan få en vargföryngring

Nyligen kom nyheten att det finns ett vargpar på Jylland. Danska vargforskare tror att vargvalpar kan vara på väg redan i år. Om inte den tik som nu går med en hanne får valpar är det ändå bara en tidsfråga innan andra vargar gör att Danmark för en fast vargstam med föryngringar. Tiken som nu går med en hanne kommer från söder om Berlin.
Det danska Jägarförbundet tycker att det är frågan om en naturlig återinvandring. Förbundet har redan medverkat i myndigheternas förvaltningsplan för en dansk vargstam.
När det centraleuropeiska vargbeståndet nått en gynnsam bevarandestatus önskar de danska jägarna jakt på varg.

Nej från annat jägarhåll
Bland jägarna finns dock kritiska röster. Danmark ska även i framtiden vara ett vargfritt land. Det anser jägarorganisationen Dansk Land- och Strandjagt, den mindre av landets två jägarorganisationer.
Alla vargobservationer som gjorts de senaste åren har varit på halvön Jylland. Men förra året besökte också en varg ön Fyn. Den tog ett rådjur och såren på djuret har DNA-analyserats. Först för någon månad sedan blev analysen klar. Den bekräftar att det är frågan om en varg, skriver tidningen Berlingske. 
Hur vargen tagit sig till Fyn är okänt. Det finns två broar över Lilla Bält från Jylland, men broarna är relativt hårt trafikerade.
En möjlig väg är att vargen först simmat en kilometer från Jylland till den lilla ön Faenö och därefter 700 meter till Fyn. Varg har simmat längre sträckor än så.