Ett skyddjaktsbeslut som gäller tre järvar i Jijnjevaerie sameby har överklagats till förvaltningsrätten av Föreningen Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen i Stockholm.
Foto: Shutterstock Ett skyddjaktsbeslut som gäller tre järvar i Jijnjevaerie sameby har överklagats till förvaltningsrätten av Föreningen Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen i Stockholm.

Varg- och järvjakt i Jämtland fryst

Skyddsjakter på en varg- och tre järvar i renbetesområden, som har beviljats av Länsstyrelsen i Jämtland, har överklagats till Förvaltningsrätten i Luleå. Och domstolen har beslutat om inhibition i båda fallen.

I måndags förra veckan beviljade Länsstyrelsen i Jämtland skyddsjakt på en varg i Tåssåsens sameby, vilket Jakt & Jägare har rapporterat tidigare. Jakten drog i gång under tisdagen.
Men med hänvisning till att vargens ursprung inte är fastställt har Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen överklagat skyddsjaktsbeslutet till Förvaltningsrätten i Luleå.
Och eftersom det finns en risk att en genetiskt värdefull varg förloras beslutade förvaltningsrätten i fredags om inhibition, det vill säga att vargjakten stoppas i väntan på ett avgörande från domstolen.

Rovdjursföreningar har överklagat
Även ett skyddjaktsbeslut som gäller järv i Jämtland har överklagats till Förvaltningsrätten i Luleå, av föreningen Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen i Stockholm.
Det var den 15 november som Jijnjevaerie sameby inkom till länsstyrelsen med en ansökan om skyddsjakt på sex järvar inom och i närheten av samebyns åretruntmarker. Den 21 december beslutade länsstyrelsen att tre järvar skulle få skjutas.

Avslogs först
Först avslog förvaltningsrätten begäran om inhibition. Men Rovdjursföreningen kompletterade med nya inlagor där föreningen bland annat menar att jakten inte riktas mot skadegörande individer utan ska betraktas som populationsminskande.
Det fick förvaltningsrätten att förra veckan besluta att även den pågående jakten stoppas i väntan på en dom, rapporterar ÖP.