Varg och lo i Kalmar och Östergötland

Under förra året berördes Kalmar län av tre vargar medan Östergötland eventuellt hade två vargar innanför länsgränsen. När det gäller lodjur har sammanlagt åtta föryngringar konstaterats i de båda länen. Det framgår av vinterns rovdjursinventering i Kalmar- och Östergötlands län som nu är sammanställd.

Under den gångna inventeringsperioden från första maj förra året till sista april i år har Kalmar län berörts av tre olika vargar.
I maj passerade vargtiken Kynna länet på sin väg söderut. Hon sköts senare i Kronobergs län efter att ha rivit en mängd får.
Även i de nordöstra länsdelarna gjordes vargobservationer. Men efter att vargen på Vikbolandet utanför Norrköping sköts den 15 oktober gjordes inga fler observationer. Det var troligen samma varg som rörde sig över länsgränsen.
I januari spårades en annan varg i Högsby kommun och i februari spårades samma varg i gränstrakterna mellan Kalmar och Kronobergs län.

Hanne från Jangenreviret
Med hjälp av DNA-test har det konstaterats att det rörde sig om en hane från Jangenreviret, som bland annat dödade får i Berga den 22 november.
I Kalmar län gjordes sammanlagt fem besiktningar där varg dödat tamboskap. Det var i Rockneby och Berga, där får dödats, och i Kolsebo där en kalv dödades av en okänd varg. Dessutom gjordes besiktningar i Hjorted där får rivits av varg vid två olika tillfällen.
När det gäller lodjur har det konstaterats fem föryngringar i Kalmar län. Det är i Fågelfors, Kristdala, Bockara, Påryd och Torsås. Ensamma lodjur har konstaterats på ett tiotal olika platser i länet.
Östergötland drabbades under förra året av vargen som slog sig ner på Vikbolandet och där rev över hundra får innan hon till slut avlivades den 15 oktober under skyddsjakt.
I Finspång dödades också får av en okänd varg och även en kalv har dödats av varg.

Tre loföryngringar i Östergötland
Tre lodjursföryngringar har skett i Östergötland – i Motala, Finspång och Kinda kommuner. Ensamma lodjur har dessutom konstaterats i Boxholm, Kinda, Linköping, Ydre, Finspång, Motala och Norrköpings kommuner.
På grund an den snöfattiga vintern var det endast möjligt att spåra från 22 januari till 20 februari. Spårningen inriktades främst på områden där det sedan tidigare är känt att det finns lodjur. Spårningen har utförts av länsstyrelsen fältpersonal med hjälp av jägare och allmänhet.