En eller två av de tre invandrarvargar som finns i Norrbotten kan flyttas söderut från renskötselområdet till statsägd mark i vargbältet, enligt Naturvårdsverket som hittills bara har gjort en lyckad vargflytt och bränt miljonbelopp på flyttvargscirkusen.
Foto: Naturvårdsverket En eller två av de tre invandrarvargar som finns i Norrbotten kan flyttas söderut från renskötselområdet till statsägd mark i vargbältet, enligt Naturvårdsverket som hittills bara har gjort en lyckad vargflytt och bränt miljonbelopp på flyttvargscirkusen.

Vargar kan flyttas från Norrbotten

Naturvårdsverket undersöker möjligheten att flytta en eller två invandrade vargar i Norrbotten till södra Sverige, meddelar myndigheten. Det finns totalt tre vargar i renskötselområdet som kommer från Finland-Ryssland och därmed ses som ”genetiskt värdefulla”.

Naturvårdsverket har under åren 2011-2013 flyttat fem olika vargar vid sex olika tillfällen. Hittills är den enda lyckade vargflytten i Sverige för att förnya vargstammen ett vargpar som sövdes och flyttades från Tornedalen till Tiveden. Det paret fick valpar.
Däremot gick det sämre med den så kallade Junseletiken som sövdes och flögs söderut fyra gånger, men gick tillbaka till renarna. När tiken försvann spårlöst 2014 hade även 7,4 miljoner kronor gått upp i rök, enligt Naturvårdsverkets beräkningar.

Flyttad varghanne i Norge går tillbaka
I Norge är just nu en varghanne som sövts, fått sändare och flugits med helikopter till vargzonen på vandring tillbaka till renarna.
Men det hindrar inte Naturvårdsverket, som idag meddelat att myndigheten undersöker möjligheten att flytta en eller två av de invandrarvargar som varit längst i Norrbotten till södra Sverige.
Blir de tre invandrarvargarna kvar i renskötselområdet måste de avlivas efter beslut om skyddsjakt.

”Flytt istället för skyddsjakt”
”Att flytta varg kan vara en alternativ lösning som behöver undersökas istället för skyddsjakt”, skriver Naturvårdsverket.
”Innan vi kan genomföra en eventuell flytt måste vargen ha befunnit sig i Sverige tillräckligt lång tid för att säkerställa att vargen inte bär på smittor som till exempel rabies”, konstaterar myndigheten. 

Tre invandrarvargar i Norrbotten
De tre invandrarvargarna i Norrbotten har identifierats via DNA-analyser vid olika tidpunkter. Den första gången i april och sedan i augusti och i oktober.
Möjliga utsläppsplatser är statsägda marker i vargbältet, enligt Naturvårdsverket.
”Tidigare flyttar har visat att vargar sällan stannar kvar på samma plats där de släpps ut. Därmed kan en flyttad varg dyka upp på andra ställen än själva utsättningsplatsen efter en tid”, konstaterar myndigheten.

Nya gener krävs vart femte år
Hela den svenska vargpolitiken, om att ha en gynnsam bevarandestatus med minst 300 vargar, bygger att minst vart femte år måste en invandrarvarg ha fått valpar.
”Naturvårdsverket bedömer att flytt av genetiskt viktig varg i vissa fall kan vara en lämplig förvaltningsåtgärd för att försöka stärka den genetiska statusen på den skandinaviska vargpopulationen”, meddelar myndigheten.