Efter tre vargattacker mot jakthundar söder om Alfta och Bollnäs är det få jägare som vill släppa sin jakthund längre.
Foto: Robert Nyholm / Shutterstock.com Efter tre vargattacker mot jakthundar söder om Alfta och Bollnäs är det få jägare som vill släppa sin jakthund längre.

Vargattacker stoppade löshundsjakten

Motvilja att släppa älghundar oroar Stora Enso skog

Höstens tre vargattacker mot jakthundar söder om Alfta och Bollnäs lade en död hand över löshundsjakten i området.
– Vi är bekymrade eftersom det är ett område med stora älgbetesskador och det behövs jakthundar för att skjuta de älgar som ska skjutas, säger Michael Larsson, nyttjanderättschef på Stora Enso skog.

Inom loppet av 18 dagar inträffade tre vargattacker mot jakthundar. Den 26 september sköts en varg som var på väg att ta en älghund som skällde ståndskall. Den 10 oktober dödades en jämthund och den 14 oktober en finnstövare.
– Efter att den senaste hunden blev tagen blev det stendött med jakten. Ingen vågar släppa hundar som vargsituationen är i området, säger Michael Larsson.

”Går inte utan löshundar”
På det började det snöa kraftigt och snödjupet i området har varierat mellan en halv och en meter. Nu töar det dock kraftigt igen och det kan bli snöförhållanden som tillåter jakt igen.
Michael Larsson befarar dock att älgjakten inte alls blir så effektiv som den borde vara.
– Vi har 21 procent färska älgbetesskador i området. Det är rekordhögt och de älgar som tilldelats måste skjutas. Men utan löshundar går det inte att bedriva effektiv jakt i det här skogslandskapet. Det funkar inte med bandhundar, säger Michael Larsson.

Nej till skyddsjakt
Det finns misstankar om att det är ett och samma vargrevir som ger sig på jakthundarna, Blybergsreviret. Länsstyrelsens plan är att de vargarna ska skjutas i licensjakten i januari.
Den skyddsjaktsansökan som kom in med anledning av attacker på jakthundar sa länsstyrelsen dock nej till.
– Kriterierna för skyddsjakt var inte uppfyllda. Men det går alltid att ompröva och överpröva beslut, säger Joel Isensköld, chef för rovdjursenheten på länsstyrelsen i Gävleborg.
Licensjakten i Blybergsreviret är överklagad och förvaltningsrätten i Luleå har ännu inte avgjort om det blir någon jakt eller inte.