På Orust betar fåren ofta på strandängar mot havet. Deras insats är viktig för att bevara det gamla kulturlandskapet och de återkommande vargangrepp utgör ett hot.
Foto: Arkivbilder På Orust betar fåren ofta på strandängar mot havet. Deras insats är viktig för att bevara det gamla kulturlandskapet och de återkommande vargangrepp utgör ett hot.

Vargattackerna fortsätter på Orust

Vargangreppen på Orust i Bohuslän fortsatte under natten till söndagen och nu har sammanlagt 27 får dödats vid fyra tillfällen. Länsstyrelsens inventeringsansvariga beskriver situationen som bekymmersam och öppnar för skyddsjakt.

Under de senaste veckorna har Jakt & Jägare rapporterat om tre vargangrepp på den bohuslänska ön Orust.
Under natten till söndagen inträffade ytterligare ett angrepp, i närheten av Tegneby, hos en djurägare som inte drabbats av de tidigare angreppen under sommaren.
Det sista angreppet skiljer sig också från de tre föregående genom att det inte skedde från vattnet.
– Uppenbarligen finns det varg på både Tjörn och Orust. Jag tror inte att det är samma vargar som rör sig mellan öarna, säger Nelly Grönberg, inventeringsansvarig för stora rovdjur på Viltenheten i Vänersborg.

Olika angreppssätt
Hur många vargar tror ni att det finns på Orust i dagsläget?
– Det vet vi inte. Men vi har spekulerat i att det rör sig om två djur eftersom angreppsmönstret skiljer sig åt.
Nelly Grönberg påpekar att fårhållningen i den här delen av Bohuslän utmärker sig genom att besättningarna är tämligen små. Djuren sätts ofta att beta på strandängarna där de är svåra att skydda från varg.

Viktig natur

– Det handlar om naturreservat som är viktiga ur naturskyddssynpunkt och svåra att hägna in mot sjön varifrån tre av fyra angrepp har kommit.
Hur går ni nu vidare?
– Det är en bekymmersam situation och vi kommer att återkomma i frågan om skyddsjakt, säger Nelly Grönberg.