Vargen förs in i tysk jaktlagstiftning

Det tyska jägareförbundet har fört diskussioner med forskare och politiker i den tyska delstaten Sachsen om att föra in vargen i jaktlagstiftningen, vilket enligt förbundet betyder ett bättre skydd och ökad acceptans för vargen.

Sachsens miljö- och jordbruksminister, Frank Kupfer, har meddelat att vargen kommer att omfattas även av den nya jaktlagstiftningen, som också är en effektiv lagstiftning för skydd eftersom den många gånger ger hårdare straff än brott mot miljölagarna.
Det tyska jägareförbundet menar att det inte handlar om att jaga varg, utan om att göra jägarna delaktiga i det vetenskapliga arbetet och övervakningen av de fem vargflockar som man i dag bedömer finns i delstaten.
– Sachsens jägare kommer att ta ett större ansvar. Det är dags att dra nytta av
jägarnas kunskaper och deras breda närvaro på markerna. Detta kommer också att
öka jägarnas acceptans av varg, säger jägareförbundets lokala ordförande, Knut Falkenberg.