Vargfrågan ger slitningar i regeringen

Vargfrågan leder till slitningar i regeringen.
På ena sidan finns miljöminister Lena Sommestad. På andra sidan finns jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och partisekreteraren Marita Ulvskog, som bildat en intern s-märkt utredningsgrupp för rovdjursfrågan.

Marita Ulvskog tycker att varg borde få skjutas även utanför boskapshägn vid attacker mot tamdjur. Partiets interna arbetsgrupp arbetar dessutom för att det ska gå att förvalta varg och lo på regional nivå.

Tanken är att bilda ett förvaltningsområde för hela Närke och Värmland samt delar av Dalarna, vilket skulle täcka in den största delen av den svenska vargstammen. Det är även en öppning för att få begränsad jakt på varg.

Det är främst s-politikern Ann-Kristine Johansson, värmländsk riksdagsledamot från Kil, som står för förslaget från Värmland om en ny regional rovdjursförvaltning. Hon ingår även i den nybildade s-gruppen för rovdjursfrågor.

”Hårt tryck inom partiet”

– Det finns ett hårt tryck inom partiet för en förändring, inte minst i Värmland, säger hon till Värmlands Folkblad.

– Jag tror att det händer saker snart, där vi får en regional förvaltning, tillägger Ann-Kristine Johansson.

Hon tror inte att tiden är mogen för att få en mer allmän avlysningsjakt på varg som nu gäller för björnstammen. Men företrädare för socialdemokraterna jobbar för att få någon annan form av begränsad jakt på varg, där det går att undvika att värdefulla alfadjur skjuts bort.

Ett annat alternativ är att ta bort hela familjegrupper med varg där vargreviret skapat för stora problem för tamdjursägare.

Miljöminister Lena Sommestad är inte på samma linje som den nya s-gruppen, som ska ledas av jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Lena Sommestad har svårt att se hur man regionalt ska kunna förvalta varg utan att först ändra jaktlagstiftningen. Utökad rätt att skydda tamdjur som angrips av rovdjur är hon också skeptisk till.

– Min bedömning är att det är mycket svårt att hantera juridiskt i relation till den illegala jakten, säger miljöministern till Dagens Nyheter.

Kritisk mot lanseringen av s-gruppen

Hon är också kritisk mot att den nya s-märkta utredningsgruppen för rovdjursfrågor presenterades som en ”skuggutredning”. Det ledde till att Hans Jonsson, som utnämnts till statlig rovdjursutredare av regeringen, hoppade av i protest.

– Jag tycker inte att lanseringen av gruppen var bra gjord. Nu fick man uppfattningen att det här skulle kunna vara en början till en ny rovdjurspolitik. Så är inte fallet, säger Lena Sommestad till DN.

Lanseringen av socialdemokraternas egen rovdjursgrupp för rovdjursfrågor hade hon ingen medverkan i. Till saken hör att Lena Sommestad visserligen är en viktig aktör i egenskap av miljöminister. Men Göran Persson handplockade henne från universitetsvärlden till posten som miljöminister. Det innebär att Lena Sommestad har en mycket svag förankring i partiet.

Det har däremot inte Marita Ulvskog. Därmed finns stor anledning att tro mer på Ulvskog än Sommestad när det gäller påståendet att socialdemokraterna håller på att lägga om kursen i vargfrågan.

Det här är starka signaler som också väckt liv i Svenska naturskyddsföreningen.

– Det är en omsvängning som luktar populism inför valet och saknar spår av det ansvarstagande för naturvården som riksdagen tidigare lagt fast, dundrar Mikael Karlsson, ordförande för SNF.

Han anser att bilden av rovdjursproblemen är överdriven

– Socialdemokraternas rovdjurspolitik år 2006 har havererat. De flesta svenskar vill inte ha en politik som ytterligare hotar rovdjursstammarna, påstår Mikael Karlsson.