– Vi tycks ha klarat riksdagens mål att stammen ska vara oförändrad, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
Foto: Dan Törnström – Vi tycks ha klarat riksdagens mål att stammen ska vara oförändrad, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Vargjakten stabiliserade stammen

Vinterns vargjakt gav det resultat man eftersträvade. Vargstammen har stabiliserats och var före årets föryngringar mellan 178 och 208 djur – minst. Siffran kan öka med 20 beroende på hur olika DNA-analyser faller ut.

– Vi tycks ha klarat riksdagens mål att stammen ska vara oförändrad. Det kan finnas ytterligare 20 vargar om de två preliminära föryngringarna bekräftas. Viltskadecenters beräkning ger ett spann på 172-208 djur och det är svårt att nå mindre spann i inventeringen av vilda djur, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmedelande.
Inventeringsresultatet har man kommit fram till sedan man räknat bort 39 vargar som rapporterats döda under inventeringsperioden, bland annat fälldes 28 vargar under licensjakten.

Kraftig tillväxt
Även Olof Liberg är nöjd och konstaterar att vargjakten gav ett bra resultat utifrån de målsättningar man hade. Han säger till TT att han inte är speciellt bekymrad över att det beräknade antalet djur ligger lite under målet på 210 vargar, framför allt för att vargstammen just nu växer till kraftigt.
– När beslutet togs om 210 djur nämndes aldrig om det var en vår- eller höstsiffra. Vi valde då att lägga oss mitt emellan de båda nivåerna när vi gjorde beräkningarna över jaktkvoterna. Men vill man ha 210 djur på våren måste jakten minskas något den kommande vintern, säger han till TT.

23 föryngringar
Enligt Naturvårdsverket har man preliminärt konstaterat 23 föryngringar, vilket är samma antal som förra året. Fyra av vargreviren ligger på gränsen till Norge. Det finns indikationer på föryngringar i ytterligare två revir. Fler DNA-analyser behövs och det slutliga resultatet av inventeringen väntas i höst.
– Det går inte att säga exakt hur många vargar som finns nu. Vi kan inte heller i dagsläget säga något om hur stor en eventuell licensjakt blir kommande vinter, säger Susanna Löfgren.

På östfronten – intet nytt
Inga nya östliga vargar har upptäckts under vinterns inventering. Under vargjakten fälldes ingen varg med östligt ursprung, från Galvenreviret eller norska Kynnareviret. I båda reviren har det nu producerats tre vargkullar från invandrade varghannar.
Däremot sköts en varg från Galvenreviret i Norge vid en skyddsjakt för några veckor sedan. Dessutom var en illegalt fälld varg i Nordvärmland avkomling från Kynnarevirer.