En timmes möte med miljöminister Lena Ek gav inga konstruktiva besked i vargfrågan, anser JRF-företrädarna Solveig Larsson och Per Wanström. Därför fortsätter JRF säga nej till frilevande varg.
En timmes möte med miljöminister Lena Ek gav inga konstruktiva besked i vargfrågan, anser JRF-företrädarna Solveig Larsson och Per Wanström. Därför fortsätter JRF säga nej till frilevande varg.

Vargnej från JRF även efter Ek-möte

Jägarnas Riksförbund (JRF) står fast vid att säga nej till varg efter ett entimmesmöte med miljöminister Lena Ek.

– Ministern kom inte med några öppningar eller förslag som innebär någon anledning för förbundet att överväga någon ändring i vårt beslut om nej till frilevande varg i Sverige, säger JRF-basen Solveig Larsson.

Förbundsordförande Solveig Larsson och generalsekreterare Per Wanström besökte under måndagseftermiddagen miljöminister Lena Ek för att diskutera både de akuta och långvariga problemen med vargen.

Lena Ek presenterade de pågående nationella och internationella arbeten som pågår i frågan om vargen.

”Brist på konkreta förslag”
– Det genomgående var bristen på konkreta förslag gällande åtgärder. Vi lyfte det akuta behovet att regeringen agerar för drabbade i rovdjursområdena, berättar Solveig Larsson.

Trots utredningar och framtagande av planer från regeringens sida har rovdjurspolitiken havererat, anser JRF.

Vid mötet med Ek påpekade JRF-företrädarna att regeringen inte gjort tillräckligt och att man måste agera omgående.

Lågt förtroende för politiken
– Förtroendet för politiken har aldrig varit lägre. Vi framförde att de politiska besluten måste baseras på lokalt förankrade beslut, som i detta fall menas på kommunal nivå, kommenterar Solveig Larsson.

De socioekonomiska analyserna måste fram med tydlighet, hävdade JRF-representanterna vid ministermötet.

– Förbundet har länge krävt att kostanden för rovdjuren och vad det betyder för landsbygdens befolkning utreds. Det totala rovdjurstrycket måste beaktas. Här måste det bli en tydlig ändring i den politiska inriktningen, säger Per Wanström.

Pekade på enklare skyddsjaktsbeslut
Lena Ek menade att förenklingar gjorts för skyddsjaktsbesluten gällande varg.

– Vi avfärdade detta då det inte gått att se någon effekt i praktiken, förklarar Solveig Larsson.

– Personer på landsbygden känner sig ännu mer övergivna och ser inte effekten av några beslut som tar hänsyn till verkligheten, tillägger hon.

Regeringen har nyligen fattat beslut om att varg får finnas i centrala renbetesmarker, vilket ytterligare undergräver förtroendet för politiken. Det framfördes vid ett flertal tillfällen under det en timme långa mötet.

Ändrat art- och habitatdirektiv
Rätten att få freda sin egendom mot rovdjur, utan att rutinmässigt bli misstänkt för grovt jaktbrott, är även det en fråga regeringen måste ta tag i snarast, anser JRF.

– Vi krävde även att regeringens löfte om att driva på om en förändring av art- och habitatdirektivet skall genomföras, berättar Per Wanström.

Även inventeringen av de stora rovdjuren måste förnyas och förenklas för att bli mer rättvisande och kostnadseffektiva. Bland annat måste synobservationer räknas.

Människor viktigare än rovdjur
– Beståndet av varg måste omgående minskas och förbundet ser fram emot att regeringen fattar beslut om detta. Vi lyfte även fram att människan måste gå före rovdjur, säger Solveig Larsson.

– Ministern verkade väl införstådd med förbundets ställningstagande i vargfrågan. Ministern kom inte med några öppningar eller förslag som innebär någon anledning för förbundet att överväga någon ändring i vårt beslut om nej till frilevande varg i Sverige, avslutar Solveig Larsson.