Under mötet i Umeå kritiserades den svenska rovdjurspolitken.
Under mötet i Umeå kritiserades den svenska rovdjurspolitken.

Vargpolitiken kritiserad i möte

I lördags hölls ett möte i Umeå om den rådande vargpolitiken. Det var Svenska Finskstövareföreningen som stod för arrangemanget och under mötet var det många som var kritiska till hur politiken kring varg ser ut.

I panelen fanns bland andraSolveig Larsson från Jägarnas Riksförbund (JRF), Torbjörn Lövbom från Svenska Jägareförbundet (SJF), Kaj Granlund, forskare från Finland, Jörgen Jonsson från Svenska Samers Riksförbund (SSR) och debattören och skogsentreprenören Karl Hedin.

Hybridisering förstör arten
Enligt forskaren Kaj Granlund är hybrider i vargstammen ett problem som på sikt förstör arten varg. Han kommer ut med en bok i ämnet i sommar.
Solveig Larsson, JRF, framhåll hur rovdjur konsumerar stora mängder kött, orsakar stort lidande för bytesdjur, orsakar stora ekonomiska förluster och försämrar livskvalitet och hotar den urgamla jakttraditionen.
Torbjörn Lövbom, SJF, gick in mer detaljerat om hur varg påverkar jakten, bland annat genom att älgjakten minskat drastiskt, jaktarrenden sjunker, vissa jakthundsraser minskar och att fastighetsvärden sjunker.

Hedin engagerade publiken
Det mest engagerade talet hölls av Karl Hedin, som beskrev situationen i Värmland och sin syn på att ett ”drivarnätverk” ligger bakom vargproblemet i Sverige, men att brukare fått upp ögonen för det och att förvaltningen är mer lokal. I huvudsak påpekar Karl Hedin att tilltron till politik och myndigheter är väldigt låg.

Talade för ny myndighet
En debatt hölls också där deltagarna var naturvårdsdirektör Björn Jonsson från länsstyrelsen i Västerbottens län, Isak Frohm, socialdemokratisk riksdagsledamot med ansvar för jakt- och viltfrågor och Edvard Riedel, moderat riksdagsledamot från Västerbotten.
Enligt Björn Jonsson är viltvårdsdelegationens mål att det inte ska finnas en fast etablering av varg i länet. Edvard Riedel argumenterade för en ny viltmyndighet som en majoritet av riksdagen uppdragit till regeringen att verkställa.

Mer lokal beslutsmakt
Det diskuterades även hur de som berörs av vargar ska kunna återfå tilltron till politiker och myndigheter.
– Det är svårt att ändra något som kört så snett, men omgående mer lokal beslutsmakt samt rätt att direkt avliva alla vargar eller stora rovdjur som uppehåller sig nära gårdar och husdjur är mitt förslag. Inte mer prat utan verkstad som ger praktisk nytta för de som bor i områden med stora rovdjur och som ställer människans väl och ve före rovdjuren, förklarade Solveig Larsson, JRF.