I morgon startar Vargwebben igen för positioner av några av de vargar som sändarmärkts. Det gäller reviren Kukumäki, Tiveden, Rotna och Tandsjön plus några vargar utan fastställda revir. Bilden visar den sövda Junesletikens sändarhalsband i samband med flyttbestyr.
I morgon startar Vargwebben igen för positioner av några av de vargar som sändarmärkts. Det gäller reviren Kukumäki, Tiveden, Rotna och Tandsjön plus några vargar utan fastställda revir. Bilden visar den sövda Junesletikens sändarhalsband i samband med flyttbestyr.

Vargwebben öppnar i morgon

SLU:s internetsida vargwebben är en uppskattad tjänst bland många jägare. Därför är det också välkommet att sommaruppehållet för driftändringar nu är till ända. I morgon 21 augusti öppnar sidan igen efter att ha varit stängd sedan 15 mars. Det meddelar Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) efter påstötning från Jakt & Jägare.

Åtskilliga jägare har via vargwebben kunnat anpassa sin jakt med hund efter informationen om vargarnas position på kartan.
Tjänsten från och med i höst omfattar reviren Kukumäki, Tiveden, Rotna och Tandsjön samt för några vargar som det ännu inte har kunnat fastställas till vilket revir dessa tillhör. Rapporteringen gäller endast vargar som bär radiosändare och så länge som dessa sändare fungerar.


Visar en kvadratmilruta

Webbsidan ger besked inom vilken kvadratmilruta vargarna senast positionerades.
Datum och tid för sista position anges utan fördröjning i aktuell ruta. Tiden anges alltid i vintertid. Det innebär att under sommartid får man lägga på en timme på det angivna klockslaget.
Om fler än en varg bär radiosändare i ett revir och dessa befinner sig i olika delar av reviret kommer flera rutor markeras på kartan med datum för sista position.

Förutsätter GSM-täckning
Den nya tekniken med GPS-sändare innebär ökade möjligheter att få bra positionering av vargarna men har även sina begränsningar. Tekniken förutsätter GSM-täckning eftersom vargens position tas med GPS och skickas till internet via SMS.
Det innebär att vargarna emellanåt är utanför GSM-täckning och rapportering därför inte kan ske. Rapporteringen kan därför bli lite ojämn.

Dagligen klockan 4
Rapporteringsrutinerna för dagliga uppdateringar från sändarna till vargwebben ändras från och med jaktsäsongen 2014/15 och kommer att ske dagligen kl 04:00 vintertid (05:00 sommartid).

Tätare under björn- och älgjakten
Under första björnjaktsveckan i augusti samt första älgjaktsveckan, oavsett om denna inträffar i september eller i områden med oktoberjakt, programmeras sändarna dessutom för att uppdatera webbsidan ytterligare en gång per dag (kl 11:00 sommartid). Vid goda förutsättningar (GSM-täckning) blir det därmed två uppdateringar per dag.

Vargwebben hittas här: