Varnar för jakttroféer från öst

Tyska veterinärmyndigheter varnar nu jägare för att ta hem jakttroféer efter semester och vildsvinsjakt i öst. Tyskarna är rädda för den afrikanska svinpesten.

Svinpesten finns hos vildsvin bland annat i Polen och i Baltikum. Sjukdomen är inte under kontroll. Svenska myndigheter har tidigare varnat svenska jägare för faran i samband med jakt i Polen och Baltikum.
Nu lägger den centrala tyska veterinärmyndigheten, Bundestierärzkammer, ut en varning på sin hemsida. Den har publicerats i flera tyska tidningar. Bakgrunden är att många tyskar har semester i augusti och kan tänkas besöka något smittat land. Då finns det risk att sjukdomen följer med hem med troféer. 

Smitta även i mat
Tyskarna varnas för att det är risk smittan finns också i behandlad mat som tas hem.
Vid parkeringsplatserna längs de stora vägarna i Tyskland har det satts upp varningsplakat på fler språk.
Släng absolut inte matrester i öppna tunnor eller i naturen. De tyska vildsvinen går sedan och rotar i dessa rester. Ligger någon besmittad fläskprodukt som till exempel korv ute i naturen och väntar, så är det frågan om en tickande tidsbomb, varnas det.