Helikopter som hyrts av länsstyrelsen i Norrbotten för kontroll av fjällvärlden.
Helikopter som hyrts av länsstyrelsen i Norrbotten för kontroll av fjällvärlden.

Varnar för tjuvjakt i nationalparker

Enligt en forskningsrapport är risken för illegal jakt på svenska rovdjur dubbelt så stor i en nationalpark än på andra håll, rapporterar SVT Nyheter Norrbotten, som gjort en granskning om rapporten stämmer.

Forskningsrapporten är framställd av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). I en studie har de konstaterat att ett stort antal rovdjur skjuts illegalt och de rovdjur som befinner sig i nationalparkerna löper två till tre gånger större risk att skjutas illegalt.
– Att det är mindre illegal jakt utanför nationalparken beror på att det är större närvaro av turister och annat. Ökar du närvaron så ökar också risken att bli upptäckt när man gör något illegalt, säger Jan Stuge, naturbevakare i Norrbotten, till SVT Nyheter Norrbotten.

Svårt att upptäcka tjuvjakten
Jan Stuge och kollegan Tomas Hansén ska övervaka tjuvjakt i nationalparkerna i Norrbotten, vilket motsvarar en yta som hela Skåne. Där ska de dels upptäcka tjuvjakt, men helst även hitta personerna som ägnar sig åt den.
– Det är som att leta en nål i en höstack, säger Jan Stuge till SVT Nyheter Norrbotten.
Hittills har de två inte tagit några tjuvskyttar på bar gärning.
– Däremot har vi fått folk fällda för att vi har vetat vilka som har varit i farten och har sett förföljelsen som har varit, berättar Jan Stuge för SVT Nyheter Norrbotten.
Att det rör sig om så stora ytor gör att det är svårt att komma åt den illegala jakten.
– Enligt studien är det ju att man ska ha mer bevakning och kontroll. Man ska ha fler naturbevakare. Samtidigt är det ju enorma arealer i väglöst land. Men det är egentligen det vi kan komma fram till, säger Henrik Andrén, professor vid SLU, till SVT Nyheter Norrbotten.

Har följt rovdjur i 26 år
I studien ingår rovdjur som följts med sändare under 26 års tid. Det är totalt 455 björnar, lodjur och järvar som följts inom ett studieområde i Norrbottens läns och norra Västerbottens läns inland. Genom detta har forskarna följt deras öden och kartlagt dödsorsaker.
En del djur har gått iväg från studieområdet och andra har burit sändare som slutat fungera, medan en del dött av orsaker som kunnat fastställas – som licensjakt, skyddsjakt eller annat.
En del har däremot försvunnit trots att de nått den ålder då de vanligtvis stannar kvar på samma plats och deras sändare sannolikt inte skulle slutat fungera. En del av dessa har efter Andersen-Gills räkneprocessformlar utifrån Cox proportionella riskmodell beräknats ha skjutits illegalt. Dessa är totalt 80 stycken.
Även om alla försvunna rovdjur i studien inte kategoriserats som illegalt dödade, är det ungefär dubbelt så många som ligger var i kategorin försvunna än i kategorin illegalt dödade.
I beräkningen tas även hänsyn till hur många dagar varje djur befunnit sig inom nationalparkerna och vilken typ av terräng som finns inom och utanför nationalparkerna.
Resultatet är att rovdjuren som befinner sig inom nationalparkerna löper mellan 2,3 till 2,8 gånger större risk att skjutas illegalt än i övriga delar av studieområdet.