Foto: Mostphotos Liksom i fjol är det i år tillåtet att släppa hund vid spår av björn vid åtlar. Automatiska kameror rekommenderas för att det ska undvikas att hundar släpps på spår av honor med unge.

Västerbotten först ut – 48 björnar får fällas

48 björnar i två jaktområden. Så stor blir tilldelningen under årets licensjakt på björn i Västerbotten där länsstyrelsen beslutade om en drastiskt sänkt kvot.

 Under förra årets licensjakt på björn i Västerbottens län fick 81 björnar fällas. I år blev tilldelningen bara 48 djur, något som myndigheten motiverar med att man under de tre föregående åren beslutat om rekordtilldelning.

”Minskat i länet”

– Att tilldelningen är mindre i år beror på att björnstammen minskat i länet som ett resultat av de senaste årens höga tilldelningar. Men vi ligger fortfarande lite för högt i antalet björnar i förhållande till förvaltningsmålet. Därför tas det ut en högre andel än vad som motsvarar tillväxten även i år, säger Ulf Bergelin, biträdande enhetschef på länsstyrelsen i Västerbotten.

Licensjakten pågår mellan den 21 augusti och den 15 oktober och sker i två jaktområden. Tjugo djur får fällas i området väster om väg E45 och 28 björnar får fällas öster om vägen. I samband med tilldelningsbeslutet har länsstyrelsen tagit hänsyn till att tolv björnar, som ställde till med problem för rennäringen, sköts på skyddsjakt under våren i det västra jaktområdet.

Nära målnivån

Enligt länsstyrelsen närmar man sig målnivån avseende björnstammen i Västerbotten. I samband med den senaste spillningsinventeringen konstaterades att det fanns 450 björnar i länet 2019. Två år därefter beslutades om ett mål på 350 djur.

– Enligt beräkningarna är björnstammen nu nära målnivån, därför minskar vi takten för att inte hamna under målet om 350 björnar år 2025. Därför blir tilldelningen i år lägre än ifjol, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Västerbotten.

Ny inventering

I höst kommer en ny spillningsinventering att genomföras. Då kommer det att kunna klarläggas hur väl målet har uppnåtts – men redan nu flaggar länsstyrelsen för att tilldelningen under licensjakten kommer att bli lägre än jägarna har vant sig under de senaste åren.

Här kan du läsa det fullständiga beslutet om licensjakten.