Västerbottens lodjur räknas för fullt

Från och med 1 mars är det jakt på åtta lodjur i Västerbotten.
Men redan nu har jakten på lodjur som kan räknas börjat.
Mellan den 10 januari och 28 februari inventerar länsstyrelsen i samarbete med samebyarna hur många lodjur som finns i länet.
Det är familjegrupperna som är mest intressanta, det vill säga honor med ungar från ifjol.

– Det är viktigt att veta hur många lodjur vi har i länet, var de finns samt hur många ungar som föds.

Det säger Michael Schneider, rovdjursansvarig vid länsstyrelsen i Västerbotten.

– Resultaten visar oss om vi når målen som sattes i den regionala förvaltningsplanen för lodjuret, det vill säga att det ska finnas mellan 20 och 30 föryngringar per år och att lodjuren är jämnt spridda över länet, tillägger han.

Antalet lodjursfamiljer i länet har minskat sedan inventeringarna började år 1996. Efter bottenläget år 2004 ökar nu lostammen igen.

För ojämn fördelning i länet

– Vi är nöjda med stammens storlek, men fördelningen i länet är alldeles för ojämn, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör vid länsstyrelsen.

Men i sakta mak kommer lodjuren tillbaka även i kustlandet. Våren 2006 hittades för första gången på tre år en lodjursfamilj i länets nordöstra hörn.

– Västerbotten är stort. Därför skulle vi uppskatta om alla som har sett två eller flera lodjur tillsammans, eller deras spår, hör av sig till oss, förklarar Michael Schneider.

Inventeringsverksamheten är strikt reglerad genom lagstiftning och det är länsstyrelsens uppgift att fastställa antalet lodjursfamiljer i länet.

Behöver hjälp från allmänheten

– Rapporter från allmänheten kan underlätta detta arbete avsevärt. Naturbevakarna, länsstyrelsens fältpersonal som finns runt om i länet, följer upp de rapporter som kommer in, tillägger Michael Schneider.

Resultaten från inventeringarna används i flera olika sammanhang. Bland annat ligger de till grund för sametingets utbetalning av ersättning för rovdjursrivna renar till samebyarna. Dessutom är resultaten avgörande när Naturvårdsverket fattar beslut om jakt på rovdjur.

Förutom lodjur inventeras även varg, järv och kungsörn systematiskt i länet. Örninventeringen sker i samarbete med Västerbottens ornitologiska förening. Björnen inventeras med hjälp av DNA-analys av insamlad spillning med jämna mellanrum, nu senast hösten 2004.

Antal lofamiljer i Västerbotten:

1996: 44

1997: 45

1998: 36

1999: 36

2000: 34

2001: 38

2002: 29

2003: 24

2004: 21

2005: 30,5

2006: 32