Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren, ger upp att driva årets licensjakt på varg till högsta rättsliga instans.
Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren, ger upp att driva årets licensjakt på varg till högsta rättsliga instans.

Verket ger upp om årets vargjakt

Naturvårdsverket ger upp licensjakten på 30 vargar i år sedan beslutet inhiberats av Förvaltningsrätten och Kammarrätten inte beviljat prövningstillstånd. Det är ingen idé att försöka driva frågan till Högsta förvaltningsdomstolen, anser verket.

– Vi gör bedömningen att det inte är meningsfullt att överklaga frågan om inhibition till högsta instans, kommenterar Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren.

Sannolikheten att domstolen tar upp ärendet är liten, bedömer verket.

– Jag vill poängtera att Naturvårdsverket vill att licensjakt på varg ska kunna genomföras. Vi gör dock bedömningen att det i år inte är möjligt att genomföra licensjakten. Vi kommer att arbeta för att möjliggöra en licensjakt nästa år, tillägger Maria Ågren i ett pressmeddelande.

Hon efterlyser att det tillfälliga jakstoppen får en slutlig rättslig bedömning efter besluten om inhibition

– Det är angeläget att Förvaltningsrätten snarast fattar beslut när det gäller vinterns beslut om licensjakt på varg och att Kammarrätten fattar beslut om förra vinterns överklagan om den selektiva och riktade jakten på varg. Domarna kan ge vägledning inför nya beslut om licensjakt på varg, säger Maria Ågren.

Länens skyddsjaktsbeslut stoppades
Verkets delegering till länsstyrelserna om skyddsjaktsbeslut för rovdjur har också överklagats. Den delegeringen har därför stoppats per automatik.

Århuskonventionen kan ge miljöföreningar talerätt om de är äldre än två år och har fler än 100 medlemmar. Därmed kan de få ”licens” att stoppa beslut i miljöfrågor tills vidare med hjälp av överklaganden.

Rovdjursjakt räknas som en miljöfråga till skillnad från annan viltförvaltning.

”En besvärlig situation”
– Det är en besvärlig situation. Vi tror på en regionaliserad förvaltning, där besluten tas nära de människor som är berörda av rovdjur. Möjligheten att ansöka om skyddsjakt finns dock kvar. Ansökan ska ställas till Naturvårdsverket i väntan på att domstolen avgör frågan, kommenterar Maria Ågren.