Övre raden från vänster: Lars Lignell och Jan Lingheimer. Nedre raden från vänster: Jonas Viklund och Yvonne Oward.
Foto: Anders Ljung & privat Övre raden från vänster: Lars Lignell och Jan Lingheimer. Nedre raden från vänster: Jonas Viklund och Yvonne Oward.

Svar på insändare från JRF:s tjänstemän

”Vi beklagar att ni känt er utpekade”

Undertecknade distrikt läser med både förvåning och bestörtning att personalen vid JRF:s kansli känner att det har riktats anklagelser mot dem och att de har tagit illa vid sig. Vi finner det därför angeläget att bemöta insändaren med några korta påståenden.

Eftersom personalens anklagelser har publicerats i offentlighet, vilket vi också beklagar, måste även vi svara offentligt. Dan Franzén, sekreterare i distrikt Östergötland, har fått i uppdrag att formulera vårt gemensamma svar.

Till kanslipersonalen
Vi beklagar att ni vid kansliet har känt er utpekade. Det har i vår skriftväxling aldrig varit avsikten att ni skulle känna att det har riktats någon anklagelse mot er. Vi har uppfattat att ni har hållit en neutral och professionell ställning i den beklagliga situation som har uppstått efter att förbundsledningen har vidtagit en rad felaktiga beslut.
Vi vill framhålla att vi uppskattar personalen på kansliet för den balans som kännetecknar er. Om vi i någon skrivelse har formulerat oss på ett sådant sätt att ni har känt er utpekade ber vi er om ursäkt. Vi uppmanar er att fortsätta ert ansvarsfulla arbete medan organisationen tar sig an den konflikt som har uppstått.
Däremot att vi i skrivelser tydligt har uttalat missnöje med vår generalsekreterare, det står vi för och vi har inte ändrat uppfattning.

Till Per Wanström
Den uppskattning som vi ovan riktar till din personal kan vi tyvärr inte tillställa dig.
Skrivelsen som du har medverkat i uttalar en allmänt ospecificerad anklagelse där hänvisning till fakta helt saknas. Er skrivelse är så formulerad att alla distrikt som har försökt påverka förbundsledningen känner sig utpekade. Du som de anställdas chef borde ha avrått till skrivelsens lydelse och uppmanat till att texten skulle ha gjorts mera faktabaserad.
Risken är uppenbar att någon tror att du har använt personalens frustration i eget intresse genom att offentliggöra deras frågor.
Vi finner också efter fredagens uppvisning, av förbundsstyrelsens tolkning av demokratins innebörd, att du på ett icke acceptabelt sätt medverkade till att kritiska röster inom förbundet inte kunde göra sig hörda.
Vid Zoom-mötet, dit ombudsmän och distriktsordförande hade inbjudits, fungerade du som, vad vi uppfattade, teknisk operatör för mötet. Att blockera mikrofonfunktionen, så att ingen kunde göra sig hörd under hela förbundsledningens föreläsning om sin egen förträfflighet, måste anses vara helt oacceptabelt, trots att vi är väl medvetna om att du i din roll som generalsekreterare ska tillgodose förbundsstyrelsens önskemål. Visserligen var chattfunktionen påslagen, men trots många frågor fick vi aldrig svar på de för förbundsstyrelsen kritiska frågorna.
Sammantaget vill vi än en gång påtala att vi saknar förtroende för dig.

Till kanslipersonalen
Avslutningsvis vill vi åter vända oss till er i personalen och påtala vårt förtroende för ert arbete. Vi hoppas att ni, när detta är överspelat, åter finner arbetsro.

YVONNE OWARD
Distrikt Stockholm

JAN LINGHEIMER
Distrikt Östergötland

LARS LIGNELL
Distrikt Jämtland-Härjedalen

JONAS VIKLUND
Distrikt Norrbotten