Vandring hemlighålls. Naturvårdsverket har beslutat att inte berätta på vargwebben ungefär var flyttvargarna uppehåller sig. Jakt & Jägare överklagar beslutet.

Vandring hemlighålls. Naturvårdsverket har beslutat att inte berätta på vargwebben ungefär var flyttvargarna uppehåller sig. Jakt & Jägare överklagar beslutet.

Vi överklagar sekretess kring flyttvargar

Jakt & Jägare överklagar Naturvårdsverkets beslut att inte lägga ut uppgifter om de båda flyttvargarna på vargwebben. Kammarrätten kommer att avgöra om uppgifterna kan hållas hemliga.

Märkta vargar i Sverige kan följas på myndigheternas så kallade vargwebb. En ruta på en gånger en mil anger vargarnas ungefärliga position.
Men i fallet med den finskryska vargen och hennes partner, som flyttades från Idre till Karlsborg, sekretessbelägger Naturvårdsverket uppgifterna.

”Risk för störning” 
”Uppgifter om GPS-positionema är känsliga att sprida på grund av att det är ett stort medialt intresse att följa vargarna. Det finns därmed risk för förföljelse och störning för vargarna som behöver få etablera sig inom ett lämpligt område utan risk för störning innan brunsten infaller.
Mot bakgrund av ovanstående, bedömer Naturvårdsverket att begärd allmän handling inte kan lämnas ut”, skriver Naturvårdsverket.

Kan rädda tamdjur 
För människor som äger tamdjur, jakthundar och tamboskap, är det av yttersta vikt att veta om vargarna kan vara i närheten. Med en ungefärlig position på vargwebben kan människor vidta förebyggande åtgärder som hindrar att deras djur skadas eller dödas av vargarna.
Därför överklagar Jakt & Jägare sekretessbeslutet.