Viktigt bevaka hur nya älgjakten utformas

Vid jakten 2012 börjar det nya älgjaktssystemet gälla. Därmed är A- B- och E-områden historia och det krävs flera hundra hektar för att få fälla vuxen älg. Nyordningen får både ris och ros av JRF-ordföranden Solveig Larsson.

Riksdagen fattade på onsdagen beslut om det nya älgjaktssystemet, som Jakt & Jägare har redogjort för vid ett antal tillfällen, bland annat här och här.
Dessutom beslutade riksdagen att ta tag i frågan om dubbelregistreringen inom renskötselområdena. Regeringen har fått i uppdrag att utreda frågan.
Det nya älgjaktsystemet börjar gälla i februari 2012, vilket betyder att nästa år är det sista med de gamla A-licensområdena, samt B-licenser och enkalvsområden.

Tre typer av områden
I fortsättningen kan jakt på älg ske på tre sätt:
• Inom älgskötselområden som är ska vara så stora att de medger en avskjutning på minst tio vuxna älgar. Älgskötselområdena ingår i sin tur i biologiska älgförvaltningsområden på minst 50 000 hektar, vilka leds av älgförvaltningsgrupper (där markägarinflytandet har övervikt) samt av länsstyrelses viltförvaltningsdelegation..
• Inom licensområden som registrerats av länsstyrelsen, där jakten får bedrivas efter produktionsförmåga och under längre tid. Dessa områden ska själva bära avskjutningen, vilket i praktiken betyder att de ska vara flera hundra hektar stora för att få fälla en vuxen älg.
• På övrig mark får enbart en älgkalv skjutas under begränsad tid, maximalt fem dagar.

Risk för utestängning
Jägarnas Riksförbunds ordförande, Solveig Larsson, anser att stora delar av den nya älgförvaltningen stämmer mycket väl med JRF:s policy om ökad frivillighet och lokalt inflytande. Men det finns också delar hon är kritisk mot:
– Gränserna för när man får skjuta vuxna älgar får inte omöjliggöra att man skjuter älgarna där de finns och där det uppstår skador. När man ska samarbeta så finns det alltid minst två sidor, och det kan lika gärna bli så att mindre områden stängs ute från de störra älgskötselområdena, kommenterar Solveig Larsson.

Ökade kostnader?
JRF har uppvaktat regeringen kring de här frågorna och Solveig Larsson konstaterar att det är viktigt att bevaka hur de kommande föreskrifterna och tillämpningarna utformas.
– Vi är dessutom oroade för att det blir ökad administration och kostnader med den nya älgförvaltningen. Och sådana kostnader har en tendens att slutligen drabba jägarna, säger hon.