”Vildsvin ett samhällsproblem”

Nu är vildsvinsexplosionen ett samhällsproblem som kräver krafttag och stammen behöver omgående reduceras, skriver Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötland, i ett debattinlägg tillsammans med två andra debattörer.

Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötland, Peter Borring, regionsordförande LRF Östergötland och Magnus Hesse, ordförande i Jägareförbundet Östergötland, har tillsammans skrivit en debattartikel kring de svenska vildsvinen.
De menar att vildsvinsstammen har ökat explosionsartat sedan riksdagen 1988 tog beslut om att de är en del av den svenska faunan. Det beräknas finnas runt 200 000 djur i södra och mellersta Sverige och stammen ökar ständigt. Enligt debattörerna växer stammen okontrollerat i vissa delar av landet och avskjutningen räcker inte till.

Orsakar allt fler problem
Med den explosiva ökningen blir dessutom problemen allt fler. Trafikolyckorna ökar, skador på åkrar och grödor blir fler vilket orsakar stora ekonomiska förluster och vildsvinen förstör även villatomter och golfbanor och de bökar sönder värdefulla hagmarker, menar debattörerna.
Explosionen av vildsvin är nu ett samhällsproblem och det krävs krafttag. Vi behöver omgående reducera stammen. För att underlätta jakten har länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation nyligen sett över möjligheter att förenkla dispensgivning av särskilda jaktmedel som rörlig belysning och bildförstärkare, ytterligare åtgärder i samband med skyddsjakt diskuteras”, skriver de tre debattörerna.

”Många möjligheter att minska stammen”
I förvaltningsplanen i Östergötland avråder man nu från att utfodra vildsvin. Endast begränsad åtling för effektivare jakt rekommenderas, och om man inte har tid att övervaka åteln ska heller inte nytt fodermedel läggas ut. En ny typ av fälla har också nyligen godkänts för att fånga kultingar i, vilket enligt debattörerna kan bli ett värdefullt hjälpmedel för att minska stammen.
”Det finns som sagt många möjligheter att minska stammen, men det krävs att markägare och jägare samarbetar för att vi ska få bukt med den galopperande ökningen av antalet vildsvin. Vi uppmanar därför till lokal samverkan så att inte vildsvinspopulationen blir helt ohanterlig”, skriver debattörerna.