Vildsvinsflock får skjutas i naturreservat

En flock på cirka 30 vildsvin ska skjutas i Grovsta naturreservat, där jakt all jakt normalt är förbjuden, skriver Norrtelje Tidning.

Det är främst jordbrukare i området som drabbas, men länsstyrelsen skriver också i sitt beslut att vildsvinens närvaro kan medföra skador på naturvärdena.
Grovsta naturreservat i Norrtälje förvaltas av Stiftelsen Oskar Hirschs minne och all jakt är normalt sett förbjuden på reservatets marker. Skyddsjakten på vildsvinsflocken får pågå till den 30 april.