Kosterhavets Jaktvårdsförening har framgångsrikt jagat mink med hjälp av lövblås. Nu söker de tillstånd till detta i ytterligare fem år.
Foto: Paul Reeves Photography / Shutterstock.com Kosterhavets Jaktvårdsförening har framgångsrikt jagat mink med hjälp av lövblås. Nu söker de tillstånd till detta i ytterligare fem år.

Vill ha lövblås för minkjakt

Kosterhavets Jaktvårdsförening har ansökt om att få förlängt tillstånd till att använda lövblås i jakt på mink i Kosterhavets nationalpark, skriver SVT Nyheter Väst.

Sedan några år tillbaka har jägarna i Kosterhavets Jaktvårdsförening haft tillstånd att använda lövblås när de jagar mink. Det har blivit ett lika viktigt redskap i jakten som hunden och hagelbössan.
– När hunden hittat minken så blåser man med lövblåsen under stenen. Då tycker minken det är så obehagligt så då kommer den ut, varpå man tar den av daga med en hagelbrakare, säger Svante Nilsson, jägare och medlem i Kosterhavets Jaktvårdsförening, till SVT Nyheter Väst.
Minkarna orsakar stora problem kring Sveriges kuster då de äter upp ägg för fågelarter som häckar på marken.
– Minken är en invasiv art och ska inte finnas här alls. De är ett hot mot den naturliga faunan, och kan vara ett problem för markhäckande fåglar säger Viktor Tylstedt, vilthandläggare på länsstyrelsen, till SVT Nyheter Väst.

En framgångsrik jaktform
Med denna taktik har jägarna lyckats fälla mellan 100 och 150 minkar varje år i nationalparken.
Nu har Jaktvårdsföreningen ansökt om att förlänga tillståndet i ytterligare fem år. Viktor Tylstedt ser inga hinder till att ansökan ska godkännas.
– Det finns goda skäl att godkänna en sån här ansökan. Minkarna gör så stora skador på den naturliga faunan och det här är ett effektivt sätt att jaga minkarna på, säger han till SVT Nyheter Väst.