Vill ha utökad björnjakt

Jägarna i Jämtland ansöker om skjuta fler än de 90 björnar de tilldelats och fällt under höstens björnjakt.

Jägareförbundet i Jämtland tycker att björnstammen behöver minskas. Därför skickar de nu in en ansökan om att få skjuta ytterligare 30 björnar utöver den tilldelning de fått i höst.

– Vi behöver få ner björnstammen. Med 90 björnar minskar inte stammen, säger Peter Eriksson på Svenska Jägareförbundet och representant i viltförvaltningsdelegationen till Östersunds-Posten.
Summan på 120 björnar var den tilldelning som jägarorganisationerna ville ha innan årets tilldelning beslutades.
Vill skjuta 10 procent av honorna
Enligt Peter Eriksson bör man skjuta av 10 procent av honorna för att minska björnstammen, och inte 10 procent av björnstammen som länsstyrelsen bygger sin tilldelning på.
Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare på länsstyrelsen, ska handlägga jägarnas nya ansökan.
– Jag kan inte ge något förhandsbesked om ansökningen, säger han till Östersunds-Posten. 
Funkar inte i praktiken
Enligt Johan Nyqvist finns det ungefär 800 björnar i länet, och årets tilldelning var därför mer än tio procent av stammen. Att bara rikta in sig på honor under jakten anser han inte är praktiskt genomförbart.
– Det är inte möjligt att ha selektiv jakt på det sättet. Vi är utlämnade åt resultatet. Jag har inte de exakta siffrorna på hur många honor som skjutits i år, men det var en stor andel, säger han till Östersunds-Posten.
Kvoten var fylld under förra veckan, och jakten kan pågå som längst till den 15 oktober, om länsstyrelsen går med på att öka tilldelningen av björn.