Även jakthundar och andra tamdjur bör få skyddas med nödvärnskott mot rovdjur som går till attack i nationalparker, tycker båda jägarorganisationerna.
Foto: Mostphotos Även jakthundar och andra tamdjur bör få skyddas med nödvärnskott mot rovdjur som går till attack i nationalparker, tycker båda jägarorganisationerna.

Vill skydda jakthundar i nationalparker

Även jägare borde få rätt att skydda jakthundar mot rovdjursangrepp i nationalparker. De anser båda jägarorganisationerna i svaret till regeringen om en ändring av paragraf 28 i jaktförordningen.

Paragraf 28 gör det redan i dag möjligt för tamdjursägare att på eget initiativ i nödvärn skjuta stora rovdjur som går till attack mot boskap eller hundar. Efter att först ha försökt skrämma bort rovdjuret går det att skjuta rovdjuret för att stoppa attacken.
Hittills är det inte tillåtet att tillämpa paragraf 28 i nationalparker. Naturvårdsverket har därför föreslagit en ändring av paragrafen, så att renskötare även kan avlossa nödvärnsskott vid attacker som sker i nationalparker. Ändringen ska underlätta bildandet av nya nationalparker där det finns renskötsel.
Jakt & Jägare skrev om förslaget här:

Båda förbunden positiva
Både Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund (JRF) ser positivt på förslaget. Men båda förbunden anser i sina remissvar till regeringen att det även borde bli möjligt att skjuta rovdjur i nationalparker som attackerar jakthundar eller andra tamdjur.
– JRF ser ingen anledning att begränsa paragrafen till att bara gälla skydd av renar. Förändringen bör även gälla för att förhindra angrepp på andra djur, till exempel jakthundar och tamboskap, kommenterar Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF.

Paragrafen har inte missbrukats
Det finns inget som visar att paragrafen sedan tillkomsten missbrukats eller haft någon effekt på rovdjurens populationsstorlek, påpekas det i remissvaret från JRF.
Utanför nationalparkerna är det sällan som paragraf 28-skott avlossas mot rovdjur för att freda renar. De senaste tre åren har det bara inträffat fyra sådana fall i renskötselområdet. Även i övrigt är det ett fåtal paragraf 28-skott som avlossas per år mot vargar eller andra stora rovdjur.