BirdLife Sverige vill stoppa jakt på skogssädgäss. Från jägarhåll vill man hellre se en frivillig lösning för att undvika att lantbrukare ställer krav på ökade ersättningar och åtgärder mot skador.
Foto: Ana Gram / Shutterstock.com BirdLife Sverige vill stoppa jakt på skogssädgäss. Från jägarhåll vill man hellre se en frivillig lösning för att undvika att lantbrukare ställer krav på ökade ersättningar och åtgärder mot skador.

Vill stoppa jakt på sädgås

Ornitologer vill stoppa jakt på sädgäss eftersom Sverige är det enda land i Norden som tillåter det. Från jägarhåll är man inte lika övertygade om att det är lämpligt.

Organisationen BirdLife Sverige vill ha ett temporärt jaktstopp på skogssädgäss, eftersom Sverige i dag är det enda nordiska land som tillåter jakt på arten, skriver Sveriges ornitologiska förening på sin hemsida.
I Finland är det inte tillåtet att jaga sädgäss där skogssädgäss rastar eller övervintrar.
I Danmark tillåts jakt enbart på platser där bara sädgäss av arten tundrasädgäss rastar.
I Norge är sädgäss inte tillåtet att jaga sedan 2002.
BirdLife Sverige tycker att Sverige borde följa deras exempel.

Viktigt hålla tillbaka tillväxten
Svenska Jägareförbundet har reagerat på kravet om jaktstopp och påpekar att gässen orsakar skador på grödor. Därför behövs jakt att hålla tillbaka tillväxten av gåspopulationerna.
Enligt Jägareförbundet har just sädgäss av arten skogssädgås minskat under de senastet årtiondena. Men gässen av arten tundrasädgås har ökat på samma sätt som de flesta andra gåsarter i Sverige.

Får jagas under tre månader per år
Som gåsjakten är reglerad i dag tillåts jakt på sädgås i Skåne och Blekinge mellan 1 oktober och 31 december. Antalet skogssädgäss som fälls varje år brukar ligga på i snitt 3 600.
Enligt forskare har antalet skogssädgäss minskat med mellan tre och fem procent per år under de senaste tio åren. Jakten tros vara en stor orsak till detta.
Samtidigt har antalet sädgäss ökat i Sverige totalt, vilket förklaras med ändrade flyttmönster och en större andel tundrasädgäss.
– Det är nog troligt att skogssädgässen i större omfattning väljer Sverige idag framför andra länder jämfört tidigare. Det är inte ovanligt att gäss anpassar sin flyttning till förändringar i markanvändning eller andra faktorer. Ett exempel på detta är att antalet grågäss ökat under vintern i Sverige de senaste åren, säger Niklas Liljebäck, nationellt fågelansvarig på Jägareförbundet, på organisationens hemsida.

”Frivillig lösning bättre”
En lösning är enligt Jägareförbundet att jägare i stället inriktar sig på att jaga grågås i stället för sädgås och på så sätt bromsa upp jakten på sädgås under en period. Ett totalt stopp kan enligt Jägareförbundet öka krav på skyddsjakt och ersättningar. Det är en sämre väg än att på frivillig väg försöka få ordning på situationen, anser förbundet.