Skyddsjakten på älgar på vinterbete i Överkalix väcker protester eftersom älgstammen redan har kraschat i området.
Foto: Mostphotos Skyddsjakten på älgar på vinterbete i Överkalix väcker protester eftersom älgstammen redan har kraschat i området.

Vill stoppa skyddsjakten på älg

Jägaren Robert Ramstad vittnar om att älgstammen har kraschat ett område i Överkalix. Han vill slopa skyddsjakten på älg vid årsskiftet.

Robert Ramstad från Luleå har haft jakt under 26 år i Jockfall.
– Det började redan förra året. Inte en enda fjolårskalv såg vi. Och nästan inte en enda ko. I år har vi på tio dagar sett en ko och en kalv. Vi gick tre dagar utan att se en enda betning, inte en skit, inte ett spår. Vi brukar ha ståndskall varenda dag här. Jag var chockad, säger Robert Ramstad till Norrländska Socialdemokraten, NSD.

Älgstammen på låg nivå i länet
Älgstammen i Norrbotten befinner sig på den lägsta nivån sedan millennieskiftet.
Ändå beviljade länsstyrelsen skyddsjakt på älg i Överkalix kommun hösten 2017 för att stoppa betesskador i skogen, när hungriga älgar vandrat in för att hitta vinterbete.
Tillståndet gäller några veckor i slutet av december och början av januari. Skyddsjakten ska utvärderas efter tre år. Vid årsskiftet 2017/18 sköts ett 80-tal älgar. Årsskiftet 2018/19 fälldes endast ett tiotal.

Kräver att vinterjakten stoppas
– Det berodde uteslutande på att det var lite snö och att älgarna inte vandrat in i området ännu. Jag kräver att den kommande vinterjakten stoppas, säger Robert Ramstad till NSD.
Han pekar på att även tilldelningen för den vanliga älgjakten varit för hög under flera år. Det var början på kraschen för älgstammen.
– Sedan har man i tur och ordning förlängt jakten, tagit bort brunstuppehåll och infört vinterjakt. Det är i princip fri jakt. Alla kan skjuta så mycket de hinner. Ändå fyller vi inte tilldelningen, konstaterar Robert Ramstad i NSD.

För stort inflytande från skogsägarna
De älgar som lyckats överleva hösten skjuts på vintern. Självklart tar älgarna slut, sammanfattar han.
Enligt Robert Ramstad är det skogsägarna som fått för stort inflytande i älgförvaltningen. Dessutom har det jobbats för lite att ha ett skogsbruk som ger älgarna tillräckligt med bete.
– All lövsly röjs bort för att få ut så mycket pengar av skogen som möjligt. Ska priset bli att vi inte längre kan ha en älgstam i våra skogar?

”Har det tufft nog ändå på vintern”
Robert Ramstad har två hundar men känner att han knappt vill jaga längre.
– Varför får man skjuta vuxna djur, i många fall dräktiga, mitt i vintern då de har det nog tufft bara att överleva? Har vi totalt tappat respekten för skogens konung? undrar Robert Ramstad i NSD.