Foto: Shutterstock Straffvärdet för brottsligheten är en månads fängelse, men den hotfulle mannen slapp undan med villkorlig dom och dagsböter.

Villkorligt och böter för hot mot duvjägare

En man i 70-årsåldern får villkorlig dom och dagsböter efter att ha hotat att skjuta ett sällskap som jagade duva. Den dömde har medgivit att han blev arg men förnekar brott och vill inte betala skadestånd.

Det var vid sjutiden på kvällen i en mindre ort i i Ängelholms kommun som två män och en kvinna just hade kommit i gång med duvjakt.

Rasande granne

De hade skjutit ett fåtal fåglar när en rasande granne till marken där jakten skedde dök upp och sa något i stil med:

–Vad fan håller ni på med?

Jägarna bröt sina vapen och tog ut ammunitionen. En av jägarna vittnar om att den dömde därefter sa att om jaktsällskapet inte avlägsnade sig skulle han skjuta dem och hotade också med att han hade kontakter med ett mc-gäng.

De tre jägarna har berättat om hur obehaglig de tyckte att händelsen var. Den av dem som hade kontakt med ägaren till maken där de jagade har inte jagat på platsen igen på grund av rädsla.

Den dömde nekar till brott men medger att han blev ”arg och förbannad” då han satt med sin hustru i trädgården och det ”brakade loss” 50 meter från tomtgränsen. Mer än så säger han sig inte minnas och han har svårt att tro att han hotat någon, men kan inte utesluta det.

Äger sex vapen

Dessutom berättade mannen inför rätta att han är ägare till sex vapen, både hagelgevär och studsare, men han har inte använt dem på tre år.

Helsingborgs tingsrätt fastslår att de tre jägarna har ”redogjort för sina respektive minnesbilder av händelsen på ett utförligt och detaljerat sätt. De har berättat i huvudsak överensstämmande om vad som hände vid tillfället men samtidigt lämnat olika detaljer om vad som skedde”.

Påföljden bestäms till villkorlig dom och 40 dagsböter om sammanlagt 4 000 kronor. Dessutom ska den dömde betala skadestånd på 8 000 kronor till vardera jägaren.

Tingsrätten gör bedömningen att straffvärdet för hoten uppgår till en månads fängelse. Men det finns ingen information om att den dömde straffats tidigare och inte heller någon anledning att tro att han kommer att begå nya brott – därför, menar rätten, räcker det med villkorlig dom.