Vilt och rovdjur på LRF-stämman

Under Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) årsstämma handlade flera motioner om att förbundet måste tuffa till sig när det gäller rovdjur och viltskador, skriver Land Lantbruk & Skogsland.

En av motionerna som togs upp av stämman handlar om att ersättningar till de som drabbas av rovdjursskador inte ska tas från landsbygdsprogrammet utan från naturvårdsmedel. LRF: styrelse har också tagit på sig att analysera mera noggrant hur förekomst av rovdjur påverkar de som bor och verkar på landsbygden.
– Vi gör en löpande bedömning av vår hållning i rovdjursfrågan. Grunderna för förvaltningen är bättre än dem vi hade tidigare även om det har varit en del motgångar den senaste tiden, sade Sven-Erik Hammar i riksförbundsstyrelsen, rapporterar Land Lantbruk & Skogsland.

Vill förändra art- och habitatdirektivet
Patrik Olsson, som är ordförande i LRF Värmland, anser att förbundet bör arbeta för att vargen inte längre ska ingå i EU:s art- och habitatsdirektiv, så att jakt på varg i olika former inte längre behöver gå igenom förvaltningsdomstolar.
Förbundets styrelse tror däremot att det kan leda till ytterligare försämringar för jord- och skogsbruk, eftersom miljöorganisationer har ett stort inflytande på EU-politiken. I stället vill man ligga lågt och vänta på att vargens effekter gör att fler protesterar.
– Det är lite av en försiktighetsprincip som gäller i LRF. När vi har något som hindrar vårt företagande att växa måste vi helt enkelt anslå större resurser, tyckte Åsa Sikberg från LRF Mälardalen.