”Viltuthopp” ger färre djur på vägarna

Vägverket har hittat en metod som förhindrar att vilt blir fast på fel sida viltstängslen utmed landets vägar.
Viltuthopp kallas metoden och finns längs E6 i Västsverige och längs E4 mellan Norrköping och Manntorp.

Att djur kommer över viltstängslen och in på vägen, utan förmåga att komma tillbaka över stängslet, är en stor trafikfara. Det leder ofta till att djuret måste avlivas.
Vägverket har nu monterat upp konstruktioner som gör att viltet lätt kan hoppa ut från vägsidan. Åt andra hållet tar de sig dock inte fram.
Sträckan Norrköping-Manntorp har fått åtta viltuthopp.
Resultatet från försöket har varit mycket bra säger Vägverkets projektledare Nicklas Sundström, till radio Östergötland. 
– Jämfört med förra sommaren har ju våra trafikvarningar för djur på fel sida stängslet har ju minskat kraftigt, säger Nicklas Sundström.