Foto: MAGNUS BINNERSTAM/Mostphotos Ett internationellt forskningsprojekt har studerat effekterna av vindkraftverk på tjäder i sex områden i Tyskland, Österrike och Sverige.

Vindkraftspark stoppad av tjäder

Mark- och miljödomstolen stoppar en planerad vindkraftspark i Töreboda kommun på grund av tjädrarna i området. Ny forskning visar nämligen att vindkraft har en undanträngande effekt på tjädern.

I oktober 2020 sa länsstyrelsen i Västra Götaland ja till tio 240 meter höga vindkraftverk vid Fägremo i Töreboda kommun, 15 kilometer från Tivedens nationalpark.

Många var dock emot projektet och ett 40-tal överklagade beslutet. Bland andra länsstyrelsen i Örebro län som bedömde att vindkraftsparken skulle få en negativ påverkan på upplevelsevärdet i Tivedens nationalpark.

Två tjäderspelsplatser

Inför att ärendet skulle avgöras i mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har det bland annat gjorts tjäderinventeringar som visar att det finns två stora och viktiga tjäderspelsplatser i området, rapporterar Mariestads-Tidningen.

Dessutom publicerade Naturvårdsverket hösten 2021 en slutrapport från ett fyraårigt projekt, där forskarna konstaterar att vindkraft har en undanträngande effekt på tjädern. I rapporten rekommenderas att det ska vara minst 865 meter mellan vindkraftverk och tjäderns spelplatser och livsmiljöer under sommartid.

Riskerar att påverkas

Därför beslutade mark- och miljödomstolen den 11 augusti att upphäva länsstyrelsens beslut och stoppa den planerade vindkraftsparken. Domstolen drar slutsatsen att ”den sökta verksamheten inte kan bedrivas utan att tjädern riskerar att påverkas på ett förbjudet sätt”.