Rävsnara som används i Sverige. Ska det vara tillåtet att snara ett djur som sedan skjuts? Det är en av frågorna som EU-kommissionen vill ha svar på i en webbenkät. 
Foto: Göran Wikström Rävsnara som används i Sverige. Ska det vara tillåtet att snara ett djur som sedan skjuts? Det är en av frågorna som EU-kommissionen vill ha svar på i en webbenkät. 

Visa EU vad jägare tycker om fällfångst

EU-kommissionen har släppt en webbenkät för att ta reda medborgarnas syn på fällfångst. En av nyckelfrågorna är om alla EU-länder ska lyda under ett gemensamt direktiv för fällor, eller om de enskilda medlemsländerna skall reglera fällfångsten efter sina egna förutsättningar. 

Tidigare enkäter har tydligen mest besvarats av jaktmotståndare. Därför är det av vikt att även vi jägare gör vår röst hörd. Enkätfrågorna visar om den som svarar själv sysslar med fällfångst.
Enkäten finns på engelska, tyska och franska. För att komma till enkäten gör du så här:
www.ec.europa.eu
Klicka på EN (engelska) om detta är språket som passar.
Klicka på A to Z.
Scrolla ner till Environment och klicka.
För musen till News & Developments och gå ner till Consulations. Klicka på detta.
Här ser ni: Consulation on your attitude towards the regulation of trapping in the EU.
Om ni vill besvara enkäten som privatperson går ni mot ”citizen” och klickar på ”here”.
Nu är ni inne på enkätsidan. Scrolla ner och fyll i frågorna.
Enkäten finns tillgänglig till den 16 mars.