VVO-avhopp på grund av Kuivakangas

Jägare i flera olika viltvårdsområden har valt att hoppa av och fortsätta jaga på sin egen mark. Upplösningen av Kuivakangas viltvårdsområde tycks öppna för att fler vågar lämna jaktsamverkan när den upplevs som ett tvång.

Striden om Kuivakangas viltvårdsområde (VVO) har gått in i ett nytt skede. Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att upplösa området. Men beslutet har överklagats av flera privatpersoner och viltvårdsområdets förening.

Det var för några år sedan som tio jägare på området bröt sig ut ur området. De hävdade att de hade rätt att jaga ändå på egen eller arrenderad mark. I tingsrätten blev domen att det begåtts ett jaktbrott när det jagades på egen mark. Men hovrätten gjorde en annan bedömning och friade.
Den 23 juni fattade länsstyrelsen beslutet att upplösa viltvårdsområdet.

Jublar över beskedet
Sture Nilsson i Sjulsmark i Norrbotten har engagerat sig i frågan och jublar nu över beskedet att området upplösts.
– Det är markägarna som äger licensälgarna och inte VVO-föreningen. För de 140 fastighetsägarna som gemensamt äger 12 911 hektar jaktmark kommer höstens jakt att bli en ny upplevelse, kommenterar Sture Nilsson.
Länsstyrelsens beslut att avveckla området grundas på misskötsel inom VVO-föreningen.

”Missvisande information”
– Det går inte att bortse från att Svenska Jägareförbundets jaktvårdskonsulenter genom åren har gett missvisande information om VVO-föreningarnas rättigheter och skyldigheter. Det kan ha bidragit till denna misskötsel. Men tack vare alla turer kring Kuivakangas VVO-förening har markägarna informerats om sin rätt till jakt på egen mark trots att den är ansluten till ett VVO, konstaterar Sture Nilsson.

Fler bryter sig ur VVO-områden
Hovrättens ställningstagande om Kuivakangasmålet innebär bland annat att Eskil Johansson i Klutmark i Västerbotten friats från ”tjuvjakt” på egen mark. Även han bröt sig ur VVO-området, jagade på egen mark och polisanmäldes av VVO-föreningen. Åklagarmyndigheten har gjort bedömningen att det inte är ett jaktbrott.
Sture Nilsson hoppas nu att det kan bli ett slut på tvångsansluten jakt.
Georg Strömbäck i Sänkmyran i Norrbotten har också lämnat sitt VVO-område efter 28 år.
Fick styrka av Kuivakanga-målet
Kuivakanga-prövningen gav honom styrka att gå vidare och börja jaga på sin egen mark på 300 hektar. Att viltvårdsområdet gjort en polisanmälan mot honom är han inte orolig över.
Juristen Håkan Carle i Sundborn i Dalarna är specialiserad på jakträttsfrågor och har sett många exempel på de problem som orsakas av tvångsanslutningar för jägare.
– Huvuddelen av de mål som folk vill ha hjälp med gäller problem med viltvårdsområden, säger Håkan Carle till ATL.