Bullmarksvargens död starkt vinklad i media

Bullmarksvargens död har belyst några sjuka saker kring medias syn och rapportering och forskarnas brist på verklighetsförankring.
Man visste från början att vargen skjutits under direkt angrepp på renar av en renskötare efter flera dagars besvär och dödade renar. En händelse som ögonblickligen rapporterades till polisen framställdes starkt vinklad.

Någon var misstänkt för att ha skjutit vargen. Skytten var känd. Man framhöll gärna att det skulle utredas av specialåklagare under rubriken grovt jaktbrott. Däremot undvek man att berätta att i de allra flesta fall att vid ett rovdjurs död en formell undersökning alltid ska göras oberoende av omständigheterna.

Resultatet kunde avläsas i läsarkommentarer i tidningarna.

Väckte hat mot renskötare

Kommentarer där hatet mot samerna som tog sig friheten att skydda sina djur frodades.

Av intresse är att också läsa Västerbotten-kuriren där man säger att forskarna saknar reservplan.

http://www.vk.se/Article.jsp?article=179933

Det här är forskning som måste betraktas som ett totalt slöseri med skattepengar. Skyddade rovdjur och frigående tamdjursbesättningar kan aldrig, och har aldrig kunnat, samexistera. Samerna har generationers erfarenheter av rovdjur.

Vilken ny kunskap tror sig forskarna kunna hitta? De kan ju börja med att läsa Yngve Ryhds bok ”Varg och Ren”.