DEBATT: Jag rosar regeringens beslut i vargfrågan

Anders L. Larsson är nöjd med att landsbygdsministern i går meddelade att regeringen ska ge Naturvårdsverket i uppdrag att återigen utreda hur stor vargstammen i Sverige bör vara.

Nu har ett mera realistiskt beslut tagits av riksdagen, vad det gäller storleken på vargstammen. Det ser ut som att regeringen kommer att verkställa beslutet inom kort.

Sannolikt har regeringen inte tidigare kunnat ta det beslutet på grund av att miljöpartiet suttit i regeringen och bromsat mer realistiska beslut i rovdjursfrågor.

Ofta klagomål på politiker

Personligen tror jag att det är bäst att rovdjursfrågor hanteras gemensamt av sossar, centerpartister och moderater, om dessa frågor ska få bra resultat även fortsättningsvis för landsbygdsbefolkningen.

Man kan ofta få höra klagomål på våra politiker på olika nivåer, men i detta fall så kan jag endast rosa beslutet.

Jag vill påstå att det inte alltid kan vara lätt att fatta rätt beslut med alla de olika intressen som ofta är mera kapitalslukande än vad skattebetalarna kan eller vill betala.

Rovdjursfällor borde tillåtas

Men nu ska jag presentera ett förslag som inte kostar något för skattebetalarna:

Det borde vara på sin plats att boskapsägare tillåts att driva jakt på alla slags rovdjur med fälla. På ett avstånd från direkt utanför djurstallar och boskapshägn till 50 meter utanför beskriven boskaps tillhåll.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.