Foto: Johan Boström Politiken måste återta kontrollen från juridiken och hitta en fast väg framåt, skriver de moderata riksdagsledamöterna Lars Beckman och Crister Carlsson angående Renmarkskommitténs arbete.

DEBATT: Jakt och fiske i fjällen ska upplåtas av staten

En majoritet i Renmarkskommittén föreslår att samebyarna ska få rätten att upplåta jakt och fiske i fjällen. Vi moderater tycker att förslaget borde säkerställa alla intressens tillgång till fjällområdet, skriver riksdagsledamöterna Lars Beckman och Crister Carlsson.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribenternas egna.

De svenska fjällen är en härlig miljö att vistas i och lockar många människor i olika sammanhang med sin storslagna natur både vinter som sommar.

Det är många som vill ta del av fjällen och därför måste man ta hänsyn till varandra när man vistas där: Jägare, fiskare, turism, skogsägare, näringsliv och renägande samer. Tillgångarna till friluftsliv, jakt och fiske är av stor betydelse för den enskilde medborgaren men även för näringsliv och de olika samhällsfunktionerna.

Vi värnar allemansrätten

Den svenska allemansrätten är unik och vi moderater värnar den. Vi har sett exempel på där det här har fungerat mindre bra. Turismnäringen har fått begränsa servicen till turister och dra ned på öppettider och i ett exempel fått riva en fjällstuga på grund av att det påstås ha stört rennäringen. Det är dock inte statens beslut, vilket det borde vara eftersom staten är markägare, utan STF och samebyarna som kom fram till åtgärden. Vi beklagar det djupt då naturen ska vara tillgänglig för alla.

Den svenska rennäringen är en del av vårt historiska arv som vi moderater värnar. Men som i alla frågor krävs det balans och det är politikens ansvar att väga olika intressen mot varandra.

Alla ska ha tillgång till fjällen

Lars Beckman.

Starten på den så kallade renmarksutredningen var Girjasdomen. Samebyn stämde staten och fick ensamrätten att upplåta jakt och fiske i sitt område. Utredningen ska ta reda på om fler samebyar ska ha samma rätt. Det kan innebära att samerna får rätten att upplåta jakt och fiske i fjällen. I dag åligger den rätten staten. Vi moderater anser att det fortsatt ska vara så.

Renmarkskommitténs förslag borde säkerställa alla intressens möjligheter och tillgång till fjällområdet – inte att tillgången och möjligheterna begränsas för turism, allmänhet, industri, jakt och fiske, samt andra intressen. Jakt och fiske på statens mark ska ställas till förfogande av staten. Det är orimligt att en grupp skulle ges speciella förmåner. Rätten till jakt och fiske ska precis som på andra ställen i landet vara kopplat till markägandet och den svenska staten.

Crister Carlsson.

Vi har reserverat oss

Tyvärr slår utredningens majoritet, bestående av bland andra socialdemokrater, fast att rätten egentligen tillhör samebyarna och att de bör få rätten genom ändring i rennäringslagen. Vi moderater har reserverat oss mot detta i utredningen. I riksdagen har vi moderater också motsatt oss det. Vi tycker att alla svenskar ska ha möjlighet till jakt och fiske på statens mark.

Vi önskar göra om direktiven eller lägga ned utredningen och starta upp en ny med nya direktiv som tar hänsyn till alla intressens rättigheter till statens mark. Det gäller den lokala befolkningen, renskötande samer, gruvnäring, skogsnäring, fiskare, jägare, turister med flera. Vi har också sett orimliga konsekvenser för markägare som har fått tusentals renar på sin mark – utan ersättning.

Rennäringen är en del av Sveriges historia, men det är även jakt, fiske, gruvnäring och nu måste politiken återta kontrollen från juridiken och hitta en fast väg framåt.