FOTO: Suzanne Fredriksson/Privat Erika Sjöö är besviken över stämmans behandling av stadgarna.

DEBATT: Vad hände med stadgarna?

Frågan ställs av Erika Sjöö, JRF Norrbotten, som syftar på det uppdrag som förbundsstyrelsen fick vid stämman 2021, nämligen att redovisa en översyn av stadgarna vid årets stämma. Men redovisningen uteblev.

Vid förbundsstämman 2021 fick förbundsstyrelsen som sista beslut ett uppdrag att ”senast till nästa årsstämma redovisa en översyn av förbundets stadgar”.

Uppdraget kom i form av ett tilläggsyrkande av undertecknad i samband med behandling av motion nummer 14 från distrikt Norrbotten. Motionen handlade om återtagande av utesluten medlem. Motionen i sig avslogs, men tilläggsyrkandet bifölls med siffrorna 26 mot 20 och 1 nedlagd röst.

Svikna förhoppningar

Precis som 2021 var jag vid årets stämma ett av Norrbottens ombud. Jag hade höga förväntningar på den redovisning av stadgeöversyn som stämman beställde föregående år, men mina förväntningar kom på skam. Ur förbundsstyrelsens protokoll 2-22 kan man visserligen utläsa att en rapport i ämnet lagts ut på intranätet, men uppdraget var ju att redovisa en översyn för stämman!

Respektlöst

I rapporten, som inte är lätt att hitta på intranätet, nämns överhuvudtaget inte ett ord om det som motionen handlade om, nämligen återtagande av utesluten medlem. Jag anser att det är nonchalant och helt oacceptabelt att hantera ett uppdrag från årsstämman på detta sätt. Förbundsstyrelsen bör visa större respekt än så mot medlemmarna och vårt högsta beslutade organ, årsstämman.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.