Foto: Shutterstock Varg, björn, kungsörn och skarv har alldeles för hög skyddsstatus i EU, enligt debattören.

DEBATT: Vissa djur har alldeles för hög skyddsstatus i EU

Människan är minst lika bra på att hålla balans i ekosystemen som rovdjuren, hävdar debattören Anders L. Larsson.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Rovdjurs status finns det olika syn på. Alla djur som är utrotningshotade i vår värld, bör vi, enligt mitt synsätt, sträva efter att skydda.

Observera att jag hävdar i vår värld. Det gör att en del djur har fått en alldeles för hög skyddsstatus i EU, vilket gäller bland andra varg, björn, kungsörn och skarv. Det finns gott om dessa rovdjur i Östeuropa, Asien och Nordamerika, vilket gör att den skyddsstatus som EU har gett dem inte har någon grund.

Naturligtvis bör EU vara med och skydda utrotningshotade djurarter. Arter som inte är utrotningshotade i vår värld bör dock inte EU påtvinga hela EU att skydda. I sådana fall bör skyddsstatusen vara upp till varje medlemsland att själv bestämma om.

Människan lika bra som rovdjur

Det här med att rovdjuren har stor betydelse för att hålla balans i ekosystemen är kraftigt överdrivet. Människan tillhör samma grupp som rovdjuren när det gäller beskattning av viltstammar och människan klarar av uttaxering minst lika bra som rovdjuren.

Observera att det finns en del som hävdar att viltstammarna håller älg- och hjortstammarna på en nivå så att skogsskadorna minskar. Det är en sanning som är mycket kontroversiell, av den enkla anledningen att det gör ingen skillnad i betningsskadors bekämpning om en vargflock gentemot några jaktlag beskattar älg och hjort inom ett område.

Dessvärre finns det ett mått av avund då ett jaktlag fäller några älgar. Den så kallade svenska avundsjukan är ett fenomen som är med och påverkar.

Vem ska viltkött föda?

För övrigt har vi börjar närma oss de höga livsmedelspriser som rådde under 1930-talet och fram till några år efter andra världskriget, då jaktens resultat var med och stärkte hushållens försörjningsförmåga på ett påtagligt sätt.

Det är upp till dig om viltkött ska vara med i vårt folks köttgrytor eller om det ska bli rovdjursmat.