Riksviltvårdskonsulent Mikael Hultnäs hoppas att 2020-års julskinka blir en vildsvinsskinka.
Foto: Anders Ljung Riksviltvårdskonsulent Mikael Hultnäs hoppas att 2020-års julskinka blir en vildsvinsskinka.

Det går bra nu – julklappar till jägare!

Helgerna står för dörren och med det förhoppningsvis ett större antal jaktdagar. Jägarnas Riksförbund går in i denna period med flera framgångar i ryggen.

Förra veckan kom Livsmedelsverket med sina förslag angående förenklingar vid försäljning av vildsvinskött.
Det är en fråga som vi inom Jägarnas Riksförbund, JRF, har arbetat med och drivit under ett antal år. Vår grundinställning har varit att det skulle räcka med att kunna uppvisa ett godkänt trikinprov och i de områden som berörs, ett godkänt cesiumprov.
Nu var inte Livsmedelsverket redo att gå riktigt så långt, utan det kommer att krävas att den jägare som säljer vildsvinskött ska ha genomgått en kortare utbildning.

Har tagit till sig kritik
Det positiva är att Livsmedelsverket har tagit till sig av den kritik som vi framförde i vårt remissvar. Myndigheten föreslår nu att privata aktörer (däribland JRF) ska få hålla dessa utbildningar.
Arbetet med att ta fram en sådan utbildning har redan inletts från vår sida.
Andra positiva förslag är att trikin- och cesiumprov föreslås bli helt subventionerade, vilket vi har framfört under en längre period! Jämför vi förslagen med nu rådande situation så är det ändå ett jättekliv framåt för att erbjuda klimatsmart vildsvinskött till marknaden.
Förhoppningsvis blir 2020-års julskinka en vildsvinsskinka!

Ett paradigmskifte
Även Naturvårdsverket kom med tidiga julklappar i år, då man släppte sina förslag till förändrade jakttider. Vi har ofta kritiserat verket för att ha ett för stort bevarandeperspektiv på jaktfrågorna. Angående jakttiderna tycker vi nu oss se ett paradigmskifte, då man i betydligt större utsträckning tycks ha haft ett tydligt brukandeperspektiv på jakttiderna.
Utrymmet är för kort för att gå igenom alla jakttider, men den generella trenden är att jakttiderna har blivit mer generösa och att Naturvårdsverket har försökt skala bort onödiga regler. Vi tackar för det!
En genomgång av förslaget går att läsa här.
De senaste åren har JRF bidragit till ytterligare ett antal positiva beslut samt icke-beslut inom jaktens område. Åtelkameror och mörkersikten har blivit tillståndsbefriade.
Det extremt hårt kritiserade förslaget om implementering av EU:s vapendirektiv fick nobben i riksdagen och har dragits tillbaka. Det tycks heller inte finnas majoritet i riksdagen för det senare lagförslaget om reglering av magasin.
Läs mer om det här.

På uppdrag från medlemmar
Det mesta JRF jobbar med är på direkta uppdrag från er medlemmar och förtroendevalda – som genom motioner till årsstämmor, telefonsamtal, mejl och diskussioner – är med och påverkar jakten i Sverige. Ni ska ha all heder och ett stort tack för ert engagemang!
Själv ser jag nog just nu mest av allt fram emot att på julaftons morgon tillsammans med min bror, wachteln Lucky och labradoren Doris skjuta årets julhare.
God jul och gott nytt år!
Skitjakt på er!

MIKAEL HULTNÄS
Riksviltvårdskonsulent
Jägarnas Riksförbund