Dikt på värmländska

Byråkratan i Stockholm säger söm så,att ongen i skoln ska gå.Hönna dä än står på möran i mörkeran å yler.Ve tett på svärd, spjut å anner pryler.Männ te slut te skydd, ve feck sydd e jack tå kevlar mä pigger på ryggen å blinklys i nacken.Da ä ongen tämle säker när han går över backen!

Byråkratan i Stockholm säger söm så,
att ongen i skoln ska gå.
Hönna dä än står på möran i mörkeran å yler.
Ve tett på svärd, spjut å anner pryler.
Männ te slut te skydd, ve feck sydd e jack tå kevlar
mä pigger på ryggen å blinklys i nacken.
Da ä ongen tämle säker när han går över backen!