Fäbodbruk offras för vargrevir

Media och myndigheter verkar helt ignorera det verkliga hot mot biologisk mångfald som regeringspropositionen 2008/09:210 ”En ny rovdjurspolitik” utgör.

Utrotningshotade företeelsers största hot är glömska och ointresse. Sveriges fäbodbrukare har lämnat synpunkter på rovdjurspropositionens påverkan och brist på hänsyn till annan biologisk mångfald än rovdjurens mångfald.
Media, forskare och myndigheter visar skrämmande ointresse för denna hotade skyddsvärda minoritet. Finns det några riksdagsmän som vågar värna verkligt hotad biologisk mångfald när rovdjurspropositionen behandlas under september?
Flera tamdjursraser, unik flora och fauna i skogsbetesbiotoperna är verkligt utrotningshotade. Dessa försummas av Sverige trots sitt åtagande i Konventionen om Biologisk mångfald, artikel 8j.

Bristande helhetssyn
Utöver glömskan så tillkommer Rovdjurspropositionen som ett avgörande dråpslag mot denna djurhållning.
Flera rovdjursengagerade forskare säger att de hellre offrar fäbodbruk och dess djur för (att få en stabil koloni av sibirisk) varg i Sverige! Detta är en bristande helhetssyn och ett rent förtryck mot de djur och människor som drabbas. Man vill offra fler arter, biotoper och kultur för ett särintresse, för en vargstam som inte ens är utrotningshotad.
Detta är en enfald som tillåts offra verkligt hotad biologisk mångfald.

Finansiell lyckospark
Vargentusiasmen har varit en finansiell lyckospark. Otaliga skattemiljoner har gått till forskare, tjänstemän i naturvårdsverk och länsstyrelser. WWF och SNF annonserar flitigt med ”Värna vargen” vilket antagligen drar massor av bidrag till dyrbara chefer som glömmer och gömmer sina gamla utfästelser för hotade lantraser samt skogsbetesbiotopernas flora och fauna.
Skamligt kortsiktigt ointresse!

Åke Skogevall
Västerås