Storstadsmänniskor och andra, som aldrig har levt i med aggressiva rovdjur i sin närhet, har väldigt svårt att förstå att en hel livsstil står på spel för många människor, skriver SD-riksdagsledamoten Runar Filper.
Foto: Riksdagen

Storstadsmänniskor och andra, som aldrig har levt i med aggressiva rovdjur i sin närhet, har väldigt svårt att förstå att en hel livsstil står på spel för många människor, skriver SD-riksdagsledamoten Runar Filper.

Fel att stoppa vargjakten

Runar Filper, jaktpolitisk talesman för Sverigedemokraterna, hoppas att Kammarrätten snarast upphäver inhibitionen av vargjakten. När en ideologiskt styrd förening, med uttalad politisk agenda, har rätt att överklaga jaktbeslut påverkas möjligheterna att bedriva en sund viltvård, konstaterar SD-riksdagsledamoten Runar Filper.

Den 8 januari beslutade Förvaltningsrätten i Karlstad att genom inhibition stoppa de beslut som tidigare, i enlighet med jaktförordningen, fattats av länsstyrelserna i Värmlands och Örebro län om licensjakt på varg. Intressant nog hade överklagan redan avslagits av Naturvårdsverket, vilket man nu körde över från Förvaltningsrättens sida med hänvisning till EU-rätten.

Beslut i EU-domstolen
För att göra juridiken kring detta om möjligt ännu mer invecklad beslutade EU-domstolen nu den 13 januari att Förvaltningsrätten i Karlstad gjorde fel (!) när den stoppade vargjakten, eftersom Århuskonventionens regler om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor inte har direkt effekt inom EU-rätten.
I princip ska beslut av detta slag bara kunna överklagas till Naturvårdsverket.
När jakten ställdes in blev överraskningen därför desto större för alla de landsbygdsbor, hund- och tamdjursägare som tryggt vill kunna vistas i skog och mark med sina djur.

Trodde vargjakten skulle ske
Visserligen har turerna varit av likartad karaktär tidigare år, då domstolar stoppade jakten både 2013 och 2014. Men när Naturvårdsverket ändrat i jaktförordningen, och delegerat frågan om jakt på stora rovdjur till länsstyrelserna, trodde nog många att jakten äntligen skulle bli av.
Föreningen Nordulvs krav om överprövning fick Förvaltningsrättens byråkrater att leta brister i det riksdagsbeslut som klargör att länsstyrelsens beslut enbart kan överklagas till Naturvårdsverket.

Demokratiska beslut utan värde
Detta visar att små intresseföreningar effektivt kan överklaga och stoppa riksdagsbeslut år efter år. Det som bestämts i demokratisk ordning av riksdag och myndigheter hade plötsligt inget värde
Jag var själv en av de uppskattningsvis 400 som var på plats under demonstrationen på Karlstad torg. Man anar en kraft i landsbygdsbefolkningens kampvilja för sina intressen, livsvillkor och den livskvalité som är hotad.

Livsstil står på spel
Storstadsmänniskor och andra, som aldrig har levt i med aggressiva rovdjur i sin närhet, har väldigt svårt att förstå att en hel livsstil står på spel för många människor.
Man reagerar också över att Naturvårdsverket, som alltså utgör en instans i frågan, samtidigt finansierar exempelvis Naturskyddsföreningens kampanjer mot vargjakt, som processar om vargjakt i domstol och driver frågan på EU-nivå.
När lagen genom miljöbalken ger ideella föreningar rätt att överklaga vissa domar och beslut kopplat till miljöbalken blir det problematiskt.

Påverkar möjlighterna till viltvård
När en ideologiskt styrd förening, med uttalad politisk agenda, har denna rätt påverkas i det här fallet möjligheterna att bedriva en sund viltvård.
Regeringen bör utreda konsekvenserna av denna lagstiftning och återkomma med förslag hur lagstiftning och tillämpning kan förbättras.
Nu hoppas vi att Kammarrätten snarast upphäver inhibitionen av vargjakten.


Runar Filper, jaktpolitisk talesman för Sverigedemokraterna