”Förvaltning” bara något för varghägn

Efter att i Jakt & Jägares nätupplaga ha tagit del av vad bland andra Conny Sandström yttrat i vargfrågan, vill vi framföra våra synpunkter på vargproblemen. Conny Sandström med flera har länge talat om att den svenska vargstammen skall ”förvaltas”.

Slår man upp ordet ”förvalta” i lexikon kan man läsa följande:

”Förvalta: ha hand om och sköta för annans räkning, med avseende på ekonomiskt värde som ger avkastning.”

Vidare kan man läsa om vad en förvaltare gör:

”Person som har hand om och yrkesmässigt sköter något värde för annans räkning.”

En förvaltning av vargstammen betyder alltså att den skall betraktas som något av värde. En förvaltning av vargstammen kan då inte heller innebära att man genom avskjutning får minska vargstammens värde eller rent av göra den värdelös genom total avskjutning.

Eftersom ordet ”förvalta” betyder att ha hand om och sköta något som ger avkastning måste ju förvaltningen få till följd att det skall finnas en vargstam, som inte får minska?

Några inom jägarkåren hyser en önskan att få förvalta vargstammen, det vill säga skjuta varg och då är ju en nollvision otänkbar för dem.

Oavsett hur vargstammen förvaltas kommer problemen att kvarstå för djurägarna, både för dem med yrkesmässig verksamhet och husdjursägarna.

Även en förvaltad vargstam måste ha mat och den tar vargarna inte enbart ur skogen utan även i beteshagarna och i villaträdgårdarna.

Således är inte vargproblemen något som enbart drabbar jägarna utan i betydligt större grad tamdjursägarna.

Som tamdjursägare kräver vi att en förvaltning av vargstammen skall ske i, av staten, inhägnade områden, stora nog att hysa varg och deras bytesdjur. Utanför dessa hägn skall inga vargar få finnas!

Mot bakgrund av EG-domstolens beslut att man i Finland inte får jaga varg i förebyggande syfte är det otroligt naivt, rentav dumt, att tro att man i Sverige kan förvalta vargstammen. Vi tamdjursägare lär även fortsättningsvis bli de stora förlorarna.

Vårt förslag till lösning på vargproblemen är alltså:

Hägna in vargarna och deras bytesdjur och sköt förvaltningen i dessa hägn!

Anne-Christine och Stig Engdahl djurbönder i Ed/Haldenreviret